Till innehåll på sidan

Historisk statistik över valåren 1910–2018. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av val

År Typ
av
val1)
Röstande
i % av
röstbe-
rättigade
Procentuell fördelning av giltiga valsedlar2)
MCLM+C+FPC+FPKDMPNYDSVSD6)övr7)
1910 . L 50,8 40,1 . 42,5 . . . . . 16,8 . . 0,6
1911 . R 57,0 31,2 . 40,2 . . . . . 28,5 . . 0,1
1912 . L3) 46,9 42,4 . 35,7 . . . . . 21,8 . . 0,1
1914 . L3) 63,8 39,8 . 33,7 . . . . . 26,4 . . 0,1
1914 vår R 69,9 37,7 . 32,2 . . . . . 30,1 . . 0,0
1914 höst R 66,2 36,5 0,2 26,9 . . . . . 36,4 . . 0,0
1916 . L3) 56,0 40,1 0,4 29,3 . . . . . 30,2 . . 0,0
1917 . R 65,8 24,7 8,5 27,6 . . . . . 31,1 . . 8,1
1918 . L3) 54,5 30,4 10,0 27,3 . . . . . 25,0 . . 7,2
1919 . L 63,3 24,9 13,2 25,4 . . . . . 30,5 . . 6,0
1920 . R 55,3 27,9 14,2 21,8 . . . . . 29,6 . . 6,4
1921 . R 54,2 25,8 11,1 19,1 . . . . . 36,2 4,6 . 3,2
19224) . L 38,2 31,8 11,9 17,1 . . . . . 34,7 4,5 . 0,0
1924 . R 53,0 26,1 10,8 16,9 . . . . . 41,1 5,1 . 0,0
19264) . L 49,8 28,9 11,7 16,1 . . . . . 39,0 4,1 . 0,2
1928 . R 67,4 29,4 11,2 15,9 . . . . . 37,0 6,4 . 0,1
19304) . L 58,2 28,4 12,5 13,5 . . . . . 41,4 4,0 . 0,2
1932 . R 67,6 23,5 14,1 11,7 . . . . . 41,7 8,3 . 0,7
19344) . L 63,6 24,2 13,3 12,5 . . . . . 42,1 6,8 . 1,1
1936 . R 74,5 17,6 14,3 12,9 . . . . . 45,9 7,7 . 1,6
1938 . L 65,3 17,8 12,6 12,2 . . . . . 50,4 5,7 . 1,3
1940 . R 70,3 18,0 12,0 12,0 . . . . . 53,8 4,2 . 0,0
1942 . L 66,0 17,6 13,2 12,4 . . . . . 50,3 5,9 . 0,6
1944 . R 71,9 15,9 13,6 12,9 . . . . . 46,7 10,3 . 0,7
1946 . L 72,0 14,9 13,6 15,6 . . . . . 44,4 11,2 . 0,3
1948 . R 82,7 12,3 12,4 22,8 . . . . . 46,1 6,3 . 0,1
1950 . L 80,5 12,3 12,3 21,7 . . . . . 48,6 4,9 . 0,2
1952 . R 79,1 14,4 10,7 24,4 . . . . . 46,1 4,3 . 0,1
1954 . L 79,1 15,7 10,3 21,7 . . . . . 47,4 4,8 . 0,1
1956 . R 79,8 17,1 9,4 23,8 . . . . . 44,6 5,0 . 0,1
1958 1/6 R 77,4 19,5 12,7 18,2 . . . . . 46,2 3,4 . 0,0
1958 21/9 L 79,2 20,4 13,1 15,6 . . . . . 46,8 4,0 . 0,1
1960 . R 85,9 16,5 13,6 17,5 . . . . . 47,8 4,5 . 0,1
1962 . L 81,0 15,5 13,1 17,1 . . . . . 50,5 3,8 . 0,0
1964 . R 83,9 13,7 13,2 17,0 1,5 0,3 1,8 . . 47,3 5,2 . 0,0
1966 . L 82,8 14,7 13,7 16,7 2,6 1,7 1,8 . . 42,2 6,4 . 0,1
1968 . R 89,3 12,9 15,7 14,3 1,7 0,9 1,5 . . 50,1 3,0 . 0,0
1970 . R 88,3 11,5 19,9 16,2 . . 1,8 . . 45,3 4,8 . 0,4
1970 . L 88,2 11,6 20,6 15,3 . . 1,9 . . 45,8 4,3 . 0,5
1970 . K 88,1 11,8 18,8 16,1 . . 1,8 . . 45,3 4,4 . 1,7
1973 . R 90,8 14,3 25,1 9,4 . . 1,8 . . 43,6 5,3 . 0,6
1973 . L 90,7 13,8 25,2 9,5 . . 2,1 . . 43,8 5,0 . 0,6
1973 . K 90,5 13,9 23,7 10,4 . . 2,1 . . 43,2 5,1 . 1,7
1976 . R 91,8 15,6 24,1 11,1 . . 1,4 . . 42,7 4,8 . 0,4
1976 . L 90,5 14,9 23,2 10,9 . . 1,9 . . 43,7 4,7 . 0,6
1976 . K 90,4 15,1 22,1 11,3 . . 2,0 . . 43,0 4,9 . 1,5
1979 . R 90,7 20,3 18,1 10,6 . . 1,4 . . 43,2 5,6 . 0,8
1979 . L 89,2 18,6 18,6 10,4 . . 2,0 . . 43,9 5,5 . 1,0
1979 . K 89,0 18,6 17,7 10,5 . . 2,1 . . 43,0 5,8 . 2,4
1982 . R 91,4 23,6 15,5 5,9 . . 1,9 1,7 . 45,6 5,6 . 0,2
1982 .. L 89,8 21,9 16,0 5,7 . . 2,4 1,9 . 46,6 5,1 . 0,4
1982 . K 89,6 21,7 15,3 6,0 . . 2,4 1,6 . 45,5 5,4 . 2,1
1985 . R 89,9 21,3 12,45) 14,2 . . . 1,5 . 44,7 5,4 . 0,5
1985 . L 88,0 20,7 12,0 13,2 . . 2,0 2,0 . 44,4 5,1 . 0,5
1985 . K 87,8 20,6 11,9 12,4 . . 2,0 2,5 . 42,6 5,3 . 2,6
1988 . R 86,0 18,3 11,3 12,2 . . 2,9 5,5 . 43,2 5,8 . 0,7
1988 . L 84,2 17,9 12,4 12,3 . . 3,1 4,8 . 43,7 5,3 . 0,6
1988 . K 84,0 18,1 12,5 11,3 . . 2,8 5,6 . 41,6 5,5 . 2,6
1991 . R 86,7 21,9 8,5 9,1 . . 7,1 3,4 6,7 37,7 4,5 . 1,0
1991 . L 84,0 23,2 11,0 10,8 . . 7,0 3,1 0,7 38,3 4,8 . 1,0
1991 . K 84,3 22,2 11,2 9,6 . . 5,8 3,6 3,4 36,6 4,8 . 2,9
1994 . R 86,8 22,4 7,7 7,2 . . 4,1 5,0 . 45,3 6,2 . 2,3
1994 . L 84,3 20,2 9,4 7,4 . . 3,7 4,6 . 45,5 6,0 . 3,0
1994 . K 84,4 20,2 10,1 6,9 . . 3,2 5,3 . 43,4 6,0 . 4,9
1998 . R 81,4 22,9 5,1 4,7 . . 11,7 4,5 . 36,4 12,0 0,4 2,2
1998 . L 78,1 22,2 6,7 6,1 . . 10,0 4,4 . 35,8 10,8 . 4,1
1998 . K 78,6 22,3 8,2 6,0 . . 8,0 4,8 . 35,1 10,2 . 5,4
2002 . R 80,1 15,3 6,2 13,4 .      .    9,1 4,6 .   39,9 8,4 1,4 1,7
2002 . L 77,5 16,6 7,0 12,0 . . 8,2 3,9 . 38,5 8,4 0,6 4,8
2002 . K 77,9 17,6 8,6 11,5 .      .    7,1 4,3 .   37,3 8,2 0,9 4,5
2006 . R 82,0 26,2 7,9 7,5 .      .    6,6 5,2 .   35,0 5,8 2,9 2,7
2006 . L 78,8 24,6 7,9 8,1 .      .    6,7 4,7 .   34,9 6,1 2,8 4,2
2006 . K 79,4 24,3 9,1 8,1 .      .    5,8 4,9 .   34,6 6,0 2,9 4,4
2010 . R 84,6 30,1 6,6 7,1 . . 5,6 7,3 . 30,7 5,6 5,7 1,4
2010 . L 81 27,3 6,2 7,5 . . 5,1 6,9 . 33 5,8 4,6 3,8
2010 . K 81,6 26,2 7,6 7,9 . . 4,4 7,1 . 32,4 5,6 4,9 4,0
2014 . R 85,8 23,3 6,1 5,4 . . 4,6 6,9 . 31 5,7 12,9 4,1
2014 . L 82,4 21,5 6,3 6,3 . . 5,2 7,2 . 32,9 7,1 9,1 4,4
2014 . K 82,8 21,6 7,9 6,6 . . 4 7,8 . 31,2 6,4 9,3 5,3
2018 . R 87,2 19,8 8,6 5,5 . . 6,3 4,4 . 28,3 8 17,5 1,5
2018 . L 83,7 19,3 8,4 6,3 . . 7,1 4,1 . 28,7 8,6 12,9 4,6
2018 . K 84,1 20 9,7 6,8 . . 5,2 4,6 . 27,6 7,7 12,7 5,6
1) R = Riksdagsval (t.o.m.1968 andrakammmarval)
L = Landstingsfullmäktigval. Fr.o.m.1919 även stadsfullmäktigval (1922-1935 elektorsval) i städer som ej ingick i landsting.
Från 1970 exklusive landstingsfria kommuner.
K = Kommunfullmäktigval
2)

Partiernas beteckningar
M = Moderata samlingspartiet, tidigare Högerpartiet.
C = Centerpartiet, dessförinnan Bondeförbundet (Inräknat Jordbrukarnas Riksförbund)
L = Liberalerna, tidigare Liberala och Frisinnade
KD = Kristdemokraterna, tidigare Kristdemokratiska Samhällspartiet, Kristen Demokratisk Samling (kds)
MP = Miljöpartiet de Gröna
NyD = Ny Demokrati
S = Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
V = Vänsterpartiet, tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna (vpk), dessförinnan Socialisterna (inräknat Socialister)
Övr = Övriga partier
M+C+FP betecknar Medborlig Samling. 1966 samlingsrörelser under olika namn, 1968 samling 68
C+FP betecknar mellanpartierna, 1966 Mittensamverkan, Mellanpartierna eller samverkan mellan c och fp, 1968 och 1970 Mittenpartierna

3) Val ägde rum endast i en av de båda valkretsgrupperna
4) Val skedde i Stockholm året därpå.
5) Valsamverkan mellan Centern och dåvarande Kristen Demokratisk Samling (kds) - nuvarande Kristdemokraterna.
6) Vid de allmänna valen 1988 till och med 1994 redovisas röster på Sverigedemokraterna (SD) tillsammans med röster på övriga partier. 1998 redovisas röster på Sverigedemokraterna tillsammans med röster på övriga partier vid landstings- och kommunfullmäktigvalen.
7) I denna tabell redovisas Vänstersocialisterna tillsammans med övriga partier. I tidigare publikationer har partiet redovisats tillsammans med Socialdemokraterna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?