Till innehåll på sidan

Nominerade och valda kandidater i svenska val till Europaparlamentet efter kön och ålder

År 1995–2014. Procent

 19951999200420092014
Kvinnor          
18-29 år 21,4 23,7 15,3 22,7 15,4
30-49 år 49,2 36,8 40,1 36,5 43,4
50-64 år 27,8 36,8 39,5 30,0 36,0
65- år 1,6 2,6 5,1 10,8 5,1
Totalt 100 100 100 100 100
Män          
18-29 år 17,5 27,9 19,5 17,9 18,4
30-49 år 46,1 31,1 38,1 34,4 47,3
50-64 år 32,7 36,0 34,9 36,8 24,4
65- år 3,8 5,0 7,4 10,9 10,0
Totalt 100 100 100 100 100
Samtliga          
18-29 år 19,2 26,2 17,7 19,9 17,0
30-49 år 47,4 33,4 39,0 35,2 45,5
50-64 år 30,5 36,4 36,8 34,0 29,8
65- år 2,8 4,0 6,5 10,9 7,7
Totalt 100 100 100 100 100

Kommentarer

Ålder avser ålder vid respektive valårs slut. Det är 28 personer bland de nominerade vid 1995 års val för vilka personnummer saknas och som därför inte ingår i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?