Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner, organ på olika nivåer efter kön och födelseland, år 2015

Definitiva uppgifter

NivåKön och födelselandAntal
uppdrag
 Män Kvinnor Totalt
 Inrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
Summa
Kommunfullmäktige
92 8 100 91 9 100 92 8 100 20 198
Kommunstyrelsen
95 5 100 92 8 100 94 6 100 7 140
Facknämnder
91 9 100 90 10 100 90 10 100 25 912
Övriga
92 8 100 91 9 100 92 8 100 7 125
Samtliga
92 8 100 91 9 100 91 9 100 60 375

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?