Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj - Val idag

Partisympatiundersökningen maj 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-06-02 8.00

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2022, samt de förändringar som har skett sedan november 2021 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i maj 2022 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Socialdemokraterna: 33,3 procent ± 1,3 procentenheter
Moderaterna: 21,3 procent ± 1,1 procentenheter
Sverigedemokraterna: 17,0 procent ± 1,0 procentenheter
Vänsterpartiet: 7,8 procent ± 0,7 procentenheter
Centerpartiet: 6,7 procent ± 0,7 procentenheter
Kristdemokraterna: 5,2 procent ± 0,6 procentenheter
Liberalerna: 3,4 procent ± 0,5 procentenheter
Miljöpartiet: 3,3 procent ± 0,5 procentenheter
Övriga partier: 2,0 procent ± 0,5 procentenheter

Andelen osäkra bland de svarande är cirka 15 procent i maj 2022.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2022 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018.

val_idag_maj_2022_sv.png

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2022 och november 2021 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2021 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2022

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

  Skattning maj 2022 Skattning november 2021      
Parti Procent Osäkerhetsmarginal Procent Osäkerhetsmarginal Förändring sedan november 2021 Valet 2018 Förändring sedan valet 2018
C 6,7 ±0,7 8,4 ±0,7 ‑1,7* 8,6 ‑1,9*
L 3,4 ±0,5 2,5 ±0,4 0,9* 5,5 ‑2,1*
M 21,3 ±1,1 22,7 ±1,1 ‑1,4* 19,8 1,5*
KD 5,2 ±0,6 4,6 ±0,6 0,6 6,3 -1,1*
S 33,3 ±1,3 29,1 ±1,2 4,2* 28,3 5,0*
V 7,8 ±0,7 9,2 ±0,7 ‑1,4* 8,0 ‑0,2
MP 3,3 ±0,5 3,9 ±0,6 ‑0,6* 4,4 ‑1,1*
SD 17,0 ±1,0 18,6 ±1,0 ‑1,6* 17,5 ‑0,5
övr 2,0 ±0,5 1,1 ±0,3 0,9* 1,5 0,5

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i maj 2022

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2021 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast väljarflöden som är statistiskt säkerställda. 

Centerpartiet

Vid ett riksdagsval i maj 2022 skulle Centerpartiet få 6,7 ± 0,7 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både november 2021 och riksdagsvalet 2018.

Centerpartiet har jämfört med november 2021 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 2,0 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Liberalerna. Samtidigt har Centerpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,4 procent till Moderaterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 3,4 ± 0,5 procent av rösterna vid ett val i maj 2022. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2021 men en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,0 procent till Moderaterna, cirka 1,0 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,4 procent till Centerpartiet och cirka 0,1 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2022 skulle Moderaterna få 21,3 ± 1,1 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2021 men en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Moderaterna har jämfört med november 2021 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Liberalerna, cirka 0,4 procent från Centerpartiet och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Socialdemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 5,2 ± 0,6 procent av rösterna vid ett val i maj 2022. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2021 men däremot en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna har i förhållande till november 2021 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 33,3 ± 1,3 procent av rösterna vid ett val i maj 2022. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november 2021 och riksdagsvalet 2018.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2021 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,0 procent från Centerpartiet, cirka 1,6 procent från Vänsterpartiet, cirka 0,6 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Miljöpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,8 procent från Centerpartiet, cirka 1,3 procent från Miljöpartiet, cirka 1,0 procent från Liberalerna, cirka 0,7 procent från Vänsterpartiet samt cirka 0,6 procent från Moderaterna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2022 skulle Vänsterpartiet få 7,8 ± 0,7 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2021 men däremot inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Vänsterpartiet har jämfört med november 2021 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,6 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från gruppen övriga partier. Samtidigt har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2022 skulle Miljöpartiet få 3,3 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med både november 2021 och riksdagsvalet 2018.

Miljöpartiet har jämfört med november 2021 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,3 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent till Moderaterna. 

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 17,0 ± 1,0 procent av rösterna vid ett val i maj 2022. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2021 men däremot inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna har jämfört med november 2021 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Kristdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,1 procent från Liberalerna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,0 ± 0,5 procent av rösterna vid val i maj 2022. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2021 men däremot inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Figur 1 Nettoflöden från november 2021 till maj 2022. Procent av väljarkåren*

PSU_flowchart_maj_2022_mot_nov_sv.png

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2021 till maj 2022 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från november 2021, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 8 juni.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2022. Procent av väljarkåren*

PSU_flowchart_maj_2022_mot_riksdag_sv.png

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till maj 2022 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2022. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 8 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2022

val_idag_maj_2022_kv-m_sv.png

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2022
Parti Kvinnor Män Totalt
  Procent Osäkerhetsmarginal Procent Osäkerhetsmarginal Procent Osäkerhetsmarginal
C 7,9 ±1,1 5,5 ±1,0 6,7 ±0,7
L 3,6 ±0,8 3,2 ±0,7 3,4 ±0,5
M 20,0 ±1,7 22,7 ±1,8 21,3 ±1,1
KD 5,5 ±1,0 4,8 ±0,9 5,2 ±0,6
S 38,2 ±2,0 28,2 ±2,0 33,3 ±1,3
V 8,5 ±1,1 7,1 ±1,1 7,8 ±0,7
MP 3,7 ±0,8 2,9 ±0,8 3,3 ±0,5
SD 11,1 ±1,5 23,1 ±1,8 17,0 ±1,0
övr 1,5 ±0,8 2,5 ±0,7 2,0 ±0,5

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region . Maj 2022. Procent
Parti C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 6,0 ±2,2 3,2 ±1,3 22,8 ±3,6 3,2 ±1,4 32,9 ±4,1 7,5 ±2,3 2,6 ±1,3 19,6 ±3,5 2,3 ±1,4
Småland med öarna 8,1 ±2,8 3,4 ±1,8 17,0 ±4,0 8,0 ±2,8 33,6 ±5,3 3,8 ±1,9 1,9 ±1,2 22,2 ±4,6 .. ..
Västsverige 6,6 ±1,7 4,0 ±1,5 21,9 ±2,8 6,5 ±1,7 30,0 ±3,1 9,4 ±2,0 3,5 ±1,3 15,7 ±2,7 2,5 ±1,1
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 6,6 ±2,3 3,9 ±1,5 28,3 ±4,2 6,6 ±2,4 31,2 ±4,4 5,3 ±2,1 2,7 ±1,5 12,7 ±3,2 2,7 ±2,0
Stockholms kommun 7,2 ±2,8 4,9 ±2,1 16,9 ±3,8 2,8 ±1,6 33,9 ±5,0 13,6 ±3,4 6,3 ±2,7 11,8 ±3,6 2,5 ±2,5
Östra Mellansverige 5,8 ±1,7 2,9 ±1,3 22,6 ±3,3 5,1 ±1,6 32,0 ±3,6 7,7 ±2,0 3,9 ±1,5 18,2 ±3,3 1,8 ±1,2
Norra Mellansverige 6,3 ±2,6 2,0 ±1,5 20,0 ±4,3 3,7 ±2,1 38,9 ±5,5 6,1 ±2,5 1,5 ±1,2 20,4 ±5,0 .. ..
Mellersta och övre Norrland 8,6 ±2,9 2,0 ±1,4 15,3 ±3,9 4,9 ±2,3 40,0 ±5,2 8,0 ±2,8 3,8 ±2,4 16,7 ±4,6 .. ..
Totalt 6,7 ±0,7 3,4 ±0,5 21,3 ±1,1 5,2 ±0,6 33,3 ±1,3 7,8 ±0,7 3,3 ±0,5 17,0 ±1,0 2,0 ±0,5

Regional indelning

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2022 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 34,0 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 17,2 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,7 procent. Det totala antalet svarande är 4 274, vilket motsvarar 46,3 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning redovisas i undersökningens kvalitetsdeklaration.

Data samlades in under perioden 28 april till 25 maj.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents säkerhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Den 8 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2022, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 8 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper, samt väljarkårens inställning till Nato.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se