Till innehåll på sidan

EU-sympatier 1996-2021

diagram

November 2021. Svarsfördelning (i procent) efter kön 

 FörMotVet ej
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalS:aAntal svar
Män
55,6 ±2,2 19,9 ±1,7 24,6 ±2,1 100 2 306
Kvinnor
59,3 ±2,3 11,9 ±1,5 28,7 ±2,2 100 2 013
Samtliga
57,5 ±1,5 15,9 ±1,1 26,7 ±1,5 100 4 319

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Kommentarer

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se