Till innehåll på sidan

EU-sympatier 1996–2018

November 2018. Svarsfördelning (i procent) efter kön

 FörMotVet ej
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalS:aAntal svar
Män
59,6 ±2,0 18,0 ±1,6 22,4 ±1,8 100 2 391
Kvinnor
57,5 ±2,0 13,3 ±1,4 29,2 ±1,9 100 2 330
Samtliga
58,6 ±1,4 15,6 ±1,1 25,8 ±1,3 100 4 721

EU-sympatier 1996–2018

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-07

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se