Till innehåll på sidan

EU-sympatier 1996-2019

Maj 2019. Svarsfördelning (i procent) efter kön

 FörMotVet ej
 ProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalProcentOsäkerhets- marginalS:aAntal svar
Män
61,3 ±2,1 15,7 ±1,5 23,1 ±1,8 100 2 316
Kvinnor
62,6 ±2,1 11,0 ±1,3 26,3 ±1,9 100 2 190
Samtliga
61,9 ±1,4 13,3 ±1,0 24,7 ±1,3 100 4 506

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-11

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se