Till innehåll på sidan

EU-sympatier 1996-2019

November 2019. Svarsfördelning (i procent) efter kön

 FörMotVet ej
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
S:aAntal svar
Män
60,1 ±2,0 18,0 ±1,6 21,9 ±1,8 100 2 375
Kvinnor
60,1 ±2,1 13,3 ±1,4 26,6 ±1,9 100 2 268
Samtliga
60,1 ±1,4 15,6 ±1,1 24,3 ±1,3 100 4 644

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-10

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se