Till innehåll på sidan

EU-sympatier 1996-2022

Svarsfördelning (i procent)

EU_maj22.png

Maj 2022. Svarsfördelning (i procent) efter kön

  För Mot Vet ej
  Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal S:a Antal svar
Män 63,0 ±2,3 15,2 ±1,6 21,8 ±2,1 100 2 225
Kvinnor 64,5 ±2,3 8,4 ±1,3 27,1 ±2,2 100 2 049
Samtliga 63,8 ±1,5 11,8 ±1,0 24,4 ±1,4 100 4 274

Frågan som ställdes löd: "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Kommentarer

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se