Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag" 1991–2018 (förstorad del av diagram 1972–2018)

Skattning av valresultatet "om det varit val idag", november 2018. Procent

Valresultatet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-04

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se