Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag" 1991–2022 (förstorad del av diagram 1972–2022)

Skattning av valresultatet "om det varit val idag", maj 1991–maj 2022. Procent

Valresultatet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se