Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". Maj 2019

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

 Skattning maj 2019Skattning
november 2018
   
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
Förändring sedan
november 2018
Valet 2018Förändring sedan
valet 2018
C 6,9 ±0,4 8,6 ±0,4 ‑1,7* 8,6 ‑1,7*
L 3,7 ±0,3 4,3 ±0,4 ‑0,6* 5,5 ‑1,8*
M 16,0 ±0,8 19,2 ±0,7 ‑3,2* 19,8 ‑3,8*
KD 13,0 ±0,7 5,4 ±0,3 7,6* 6,3 6,7*
S 27,6 ±0,8 30,5 ±0,8 ‑2,9* 28,3 ‑0,7
V 8,7 ±0,6 8,4 ±0,5 0,3 8,0 0,7*
MP 5,6 ±0,5 4,0 ±0,3 1,6* 4,4 1,2*
SD 17,1 ±0,8 18,3 ±0,6 ‑1,2* 17,5 ‑0,4
övr 1,3 ±0,2 1,2 ±0,3 0,1 1,5 ‑0,2*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-04

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se