Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". Maj 2021

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

  Skattning maj 2021 Skattning november 2020      
Parti Procent Osäkerhetsmarginal[1] Procent Osäkerhetsmarginal[1] Förändring sedan november 2020 Valet 2018 Förändring sedan valet 2018
C 9,5 ±0,8 7,6 ±0,6 1,9* 8,6 0,9*
L 2,5 ±0,4 3,0 ±0,4 ‑0,5* 5,5 ‑3,0*
M 22,4 ±1,0 22,1 ±1,0 0,3 19,8 2,6*
KD 4,5 ±0,5 5,4 ±0,6 ‑0,9* 6,3 ‑1,8*
S 28,2 ±1,1 29,4 ±1,1 ‑1,2* 28,3 ‑0,1
V 8,9 ±0,7 9,3 ±0,7 ‑0,4 8,0 0,9*
MP 3,8 ±0,5 4,2 ±0,6 ‑0,4 4,4 ‑0,6*
SD 18,9 ±0,9 17,6 ±0,9 1,3* 17,5 1,4*
övr 1,4 ±0,4 1,5 ±0,5 ‑0,1 1,5 ‑0,1

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-02

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se