Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". Maj 2022

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

  Skattning maj 2022 Skattning november 2021      
Parti Procent Osäkerhetsmarginal[1] Procent Osäkerhetsmarginal[1] Förändring sedan november 2021 Valet 2018 Förändring sedan valet 2018
C 6,7 ±0,7 8,4 ±0,7 ‑1,7* 8,6 ‑1,9*
L 3,4 ±0,5 2,5 ±0,4 0,9* 5,5 ‑2,1*
M 21,3 ±1,1 22,7 ±1,1 ‑1,4* 19,8 1,5*
KD 5,2 ±0,6 4,6 ±0,6 0,6 6,3 -1,1*
S 33,3 ±1,3 29,1 ±1,2 4,2* 28,3 5,0*
V 7,8 ±0,7 9,2 ±0,7 ‑1,4* 8,0 ‑0,2
MP 3,3 ±0,5 3,9 ±0,6 ‑0,6* 4,4 ‑1,1*
SD 17,0 ±1,0 18,6 ±1,0 ‑1,6* 17,5 ‑0,5
övr 2,0 ±0,5 1,1 ±0,3 0,9* 1,5 0,5

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se