Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". November 2018

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

 Skattning november 2018
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
Valet
2018
Förändring
sedan
valet
2018
C 8,6 ±0,4 8,6 0,0
L 4,3 ±0,4 5,5 ‑1,2*
M 19,2 ±0,7 19,8 ‑0,6
KD 5,4 ±0,3 6,3 ‑0,9*
S 30,5 ±0,8 28,3 2,2*
V 8,4 ±0,5 8,0 0,4
MP 4,0 ±0,3 4,4 ‑0,4*
SD 18,3 ±0,6 17,5 0,8*
övr 1,2 ±0,3 1,5 ‑0,3*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-04

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se