Till innehåll på sidan

Valresultatet "om det varit val idag". Maj 2018

Skattning av valresultatet "om det varit val idag"

 Skattning maj
2018
Skattning november 2017    
PartiProcentOsäkerhets-
marginal[1]
ProcentOsäkerhets-
marginal[1]
Förändring sedan november 2017Valet 2014Förändring sedan valet 2014
C 8,7 ±0,5 9,5 ±0,6 ‑0,8* 6,1 2,6*
L 4,4 ±0,4 4,2 ±0,4 0,2 5,4 ‑1,0*
M 22,6 ±0,8 22,2 ±0,8 0,4 23,3 ‑0,7
KD 2,9 ±0,3 3,1 ±0,3 ‑0,2 4,6 ‑1,7*
S 28,3 ±0,8 32,6 ±0,9 ‑4,3* 31,0 ‑2,7*
V 7,4 ±0,5 7,0 ±0,5 0,4 5,7 1,7*
MP 4,3 ±0,4 3,8 ±0,4 0,5* 6,9 ‑2,6*
SD 18,5 ±0,8 14,8 ±0,7 3,7* 12,9 5,6*
övr 2,9 ±0,4 2,6 ±0,4 0,3 4,1 ‑1,2*

1) Osäkerhetsmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-05

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se