Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa energibalanser

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Från och med publiceringen av Kvartalsvisa energibalanser kv 1 2018, 9 juli kommer ny statistik endast att publiceras hos Energimyndigheten.

Energimyndighetens Statistikdatabas

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-04-09
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-01-15
Kvartalsvisa energibalanser andra kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-09-29
Kvartalsvisa energibalanser första kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-07-06
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-04-07
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-01-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0201