Till innehåll på sidan

Elnätspriser för olika typkunder, tidsserie

Elnätspris per den 1:a januari, öre/kWh (exklusive skatter)

  Medelvärde, Pris per kWh, öre (exklusive skatter)
  Typkund  
ÅrViktat/
oviktat
LägenhetVilla utan
elvärme
Villa med
elvärme
Större
hushåll
Närings-
verksamhet
Små-
industri
1996
Oviktat
40,8 35,8 18,5 21,6 - 10,0
1997
Oviktat
41,1 36,2 21,6 22,5 15,4 16,5
1998
Oviktat
42,3 37,1 20,7 21,7 15,3 14,8
1999
Oviktat
42,3 37,2 20,6 21,8 15,2 15,0
2000
Oviktat
42,7 37,3 20,8 21,9 15,3 15,2
2001
Oviktat
43,1 37,5 20,8 22,2 15,3 15,0
2002
Oviktat
43,2 37,8 21,0 22,2 15,4 15,3
2003
Oviktat
44,0 38,4 21,3 22,9 16,0 15,6
2004
Oviktat
46,2 40,5 22,4 24,7 16,7 16,4
2005
Oviktat
46,8 40,8 22,7 25,2 17,1 16,9
2006
Oviktat
46,9 40,8 22,7 25,0 17,1 16,8
2007
Oviktat
47,4 41,1 22,9 25,2 17,2 16,9
2008
Oviktat
48,9 42,4 23,4 25,8 17,6 17,6
2009
Oviktat
52,4 45,6 24,7 27,4 18,6 18,5
2010
Oviktat
56,2 48,9 26,2 29,0 19,7 19,7
2011
Oviktat
59,1 51,3 27,6 30,5 20,7 20,8
2012
Oviktat
61,6 54,1 28,6 31,7 - -
2013
Oviktat
64,1 56,4 29,5 32,7 - -
2014
Oviktat
66,7 58,2 30,0 33,2 - -
2015
Viktat
63,2 63,7 32,5 35,9 - -
 
Oviktat
68,0 59,4 30,5 33,7 - -
2016
Viktat
67,5 68,3 34,1 37,7 - -
 
Oviktat
70,8 61,4 31,3 34,8 - -
2017
Viktat
72,3 74,1 36,7 40,4 - -
 
Oviktat
73,8 64,2 32,5 36,0 - -
2018
Viktat
8 1.3 8 0.4 4 0.1 4 3.9 - -
 
Oviktat
7 6.3 6 7.1 3 3.7 3 7.4 - -
2019
Viktat
79,6 8 1.4 40,2 44,4 - -
 
Oviktat
78,8 68,9 34,7 38,6 - -
2020
Viktat
79,95 80,04 39,54 43,82 - -
 
Oviktat
80,41 69,74 35,08 39,13 - -

Medelpriserna innan 2015 är oviktade, men fr.o.m. år 2015 finns både oviktade och viktade medelpriser tillgängliga. De viktade medelpriserna har räknats fram med hjälp av antalet uttagspunkter för varje nätbolag och respektive förbrukarkategori. För att bibehålla en lång tidsserie redovisas även de oviktade nätpriserna. Detta eftersom metodförändringen har påverkan på resultatet och påverkar jämförelsen med tidigare års medelpriser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?