Till innehåll på sidan

Fördelning av avtal på olika avtalstyper

Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper

Avtalstyp Procent
  sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Elområde 1                          
Anvisat avtal[2] 7,1 7,2 7,1 7,1 7,12 7,12 7,16 7,23 7,26 7,26 7,36 7,41 7,36
Avtal om rörligt pris 46,7 47,2 47,4 47,4 47,96 47,89 48,05 48,16 48,46 48,28 48,25 48,24 48,25
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,0 8,9 9,6 9,6 9,63 9,52 8,99 8,98 8,33 8,88 8,94 9,13 8,94
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,4 3,4 3,3 3,3 3,02 3,26 3,33 3,24 3,41 3,37 3,40 3,42 3,40
Avtal med avtalslängd på 3 år 23,3 22,9 22,5 22,5 22,28 22,21 22,37 22,39 22,63 22,31 22,40 22,45 22,40
Övriga avtalsformer[1] 10,5 10,4 10,2 10,2 9,99 9,99 10,11 10,00 9,91 9,90 9,64 9,35 9,64
Elområde 2                          
Anvisat avtal[2] 23,3 21,9 21,1 21,1 20,9 20,8 20,5 22,1 19,9 21,4 21,5 21,2 21,42
Avtal om rörligt pris 41,1 43,0 44,7 44,5 45,3 45,5 45,8 46,2 47,2 46,9 45,9 46,2 45,49
Avtal med avtalslängd på 1 år 7,7 8,0 7,9 8,0 8,1 8,0 8,1 7,5 8,2 7,8 7,7 7,9 8,15
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,3 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 1,8 3,6 3,7 3,7 3,6 3,65
Avtal med avtalslängd på 3 år 15,2 14,9 14,2 14,2 14,1 14,1 14,1 14,0 13,8 13,6 13,6 13,6 13,79
Övriga avtalsformer[1] 8,5 8,2 8,3 8,4 7,8 7,9 7,9 8,4 7,4 6,6 7,5 7,5 7,51
Elområde 3                          
Anvisat avtal[2] 8,5 9,0 8,9 9,0 8,8 8,5 8,5 8,8 8,5 8,7 9,0 10,5 8,8
Avtal om rörligt pris 50,0 52,3 52,4 52,9 53,6 53,5 53,0 53,0 53,4 55,6 54,3 53,8 54,0
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,6 9,9 10,1 10,4 10,2 10,0 9,9 10,3 9,9 10,3 10,4 9,8 10,3
Avtal med avtalslängd på 2 år 3,0 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 1,6 2,4 2,3 2,5 2,2 2,4
Avtal med avtalslängd på 3 år 13,1 12,5 12,4 12,2 12,4 12,5 12,5 12,6 12,4 11,9 12,4 11,8 12,6
Övriga avtalsformer[1] 15,8 13,8 13,7 13,1 12,5 13,2 13,7 13,7 13,3 13,2 11,5 11,9 12,0
Elområde 4                          
Anvisat avtal[2] 10,5 10,7 10,5 10,4 10,2 10,2 10,3 9,3 9,9 10,2 10,6 10,6 11,0
Avtal om rörligt pris 58,3 57,8 57,5 57,6 59,0 59,2 58,5 59,1 60,7 61,6 60,8 61,4 60,3
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,2 9,2 9,4 9,5 9,7 9,4 9,4 10,2 9,6 9,3 9,5 9,2 8,8
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 1,6 4,0 3,8 3,9 3,8 3,7
Avtal med avtalslängd på 3 år 9,9 10,0 9,7 9,7 9,6 9,7 9,6 10,1 9,0 8,6 8,8 8,5 8,4
Övriga avtalsformer[1] 7,6 8,0 8,9 8,8 7,4 7,4 8,2 9,7 6,8 6,5 6,3 6,5 7,8
Riket                          
Anvisat avtal[2] 10,22 10,30 10,1 10,2 10,03 9,80 9,81 9,89 9,65 10,04 10,36 11,27 10,28
Avtal om rörligt pris 50,98 52,52 52,7 53,0 53,86 53,80 53,42 53,10 54,19 55,88 54,70 54,49 54,39
Avtal med avtalslängd på 1 år 9,31 9,58 9,8 10,0 9,88 9,71 9,63 10,01 9,65 9,81 9,92 9,49 9,73
Avtal med avtalslängd på 2 år 4,12 3,49 3,02 2,9 2,9 2,89 2,84 2,86 1,70 2,79 2,93 2,73 2,81
Avtal med avtalslängd på 3 år 14,20 13,01 12,58 12,4 12,2 12,36 12,39 12,35 12,80 11,71 12,17 11,72 12,23
Övriga avtalsformer[1] 9,12 13,00 12,01 12,1 11,7 10,97 11,46 11,92 12,50 11,04 9,92 10,30 10,56

1) Övriga avtalsformer är t.ex avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år, kombinationsavtal och mixavtal.

2) Kategorin ”tillsvidareavtal” har ersatts med ”anvisat avtal”, vilket resulterat i en förflyttning av avtal från avtal om rörligt pris till anvisat avtal samt övriga avtalsformer. Anledningen till detta är bl.a. att ett avtal kan vara både vara anvisat och rörligt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?