Till innehåll på sidan

Omförhandlade avtal fördelade på kundtyp

Andelen omförhandlade avtal av totala antalet avtal fördelade på olika kundtyper

Kundkategori Procent
  sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Elområde 1                          
Hushållskunder 2,0 2,4 1,9 2,3 1,6 1,2 1,2 1,1 1,0 1,4 1,7 1,8 2,3
Övriga kunder 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 2                          
Hushållskunder 1,7 1,8 1,6 2,0 1,7 1,0 1,0 0,8 1,2 1,2 1,3 1,6 1,6
Övriga kunder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 3                          
Hushållskunder 2,0 2,0 1,9 2,1 1,6 1,5 1,3 1,1 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7
Övriga kunder 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 4                          
Hushållskunder 2,3 2,5 2,6 2,8 2,2 1,8 1,7 1,2 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Övriga kunder 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Riket                          
Hushållskunder 2,0 2,1 2,0 2,2 1,7 1,5 1,4 1,1 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7
Övriga kunder 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?