Till innehåll på sidan

Omförhandlade avtal fördelade på kundtyp

Andelen omförhandlade avtal av totala antalet avtal fördelade på olika kundtyper

Kundkategori Procent
  jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
Dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
Mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
Elområde 1                          
Hushållskunder 1,4 1,7 1,8 2,3 3,6 2,9 2,9 2,6 1,4 1,2 0,9 1 1,2
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 2                          
Hushållskunder 1,2 1,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 1,3 1,5
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Elområde 3                          
Hushållskunder 1,4 1,6 1,5 1,7 2,1 2,4 2,4 1,8 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Elområde 4                          
Hushållskunder 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,5
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Riket                          
Hushållskunder 1,5 1,6 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?