Till innehåll på sidan

Omförhandlade avtal fördelade på kundtyp

Andelen omförhandlade avtal av totala antalet avtal fördelade på olika kundtyper

Kundkategori Procent
  feb
2022
mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
jul
2022
aug
2022
sep
2022
okt
2022
nov
2022
dec
2022
jan
2023
feb
2023
Elområde 1                          
Hushållskunder 1,4 1,2 0,9 1,0 1,2 1,5 1,5 1,9 1,9 1,2 1,4 1,8 0,9
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Elområde 2                          
Hushållskunder 1,4 1,4 1,2 1,3 1,5 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 0,8
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2
Elområde 3                          
Hushållskunder 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Elområde 4                          
Hushållskunder 1,7 1,7 1,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,3 0,8
Övriga kunder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Riket                          
Hushållskunder 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0
Övriga kunder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?