Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid ettårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
Mar
2022
apr
2022
maj
2022
Jun
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 60,5 66,8 74,5 83,5 77,0 71,0 76,9 85,1 84,6 117,2 115,2 121,0 127,2
Villa utan elvärme 51,8 57,7 65,3 74,4 67,7 61,8 67,7 76,2 75,2 107,2 106 111,1 117,9
Villa med elvärme 47,3 53,1 60,7 69,8 63,2 57,2 63,4 72,0 70,6 102,5 101,5 106,8 114,0
Större hushåll [2] 47,2 52,7 60,3 69,3 62,9 57,1 63,3 71,7 70,2 102,5 101,4 106,6 114,0
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 60,6 66,9 74,4 83,3 77,3 70,2 76,9 84,2 83,8 117,3 114,6 118,8 123,1
Villa utan elvärme 51,8 57,7 65,2 74,1 68,0 61,0 67,7 75,2 74,3 107,2 105,4 109,1 114,0
Villa med elvärme 47,3 53,2 60,7 69,6 63,6 56,5 63,4 71,1 69,8 102,5 101 104,8 110,2
Större hushåll [2] 47,2 52,7 60,3 69,1 63,3 56,3 63,2 70,7 69,4 102,5 100,9 104,7 110,2
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 65,3 71,4 78,2 89,7 85,9 83,6 86,7 105,9 101,7 138,2 141,5 152,4 160,3
Villa utan elvärme 56,6 62,3 69,2 80,6 76,7 74,6 77,7 97,3 92,5 128,7 132,3 142,4 150,8
Villa med elvärme 52,0 57,7 64,6 76,0 72,1 70,0 73,1 92,8 87,8 123,6 127,7 137,0 145,9
Större hushåll [2] 51,6 57,1 64,0 75,1 71,6 69,4 72,7 92,2 87,2 123,3 127,2 136,5 145,4
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 76,7 94,1 103,6 119,9 151,3 129,8 152,9 188,8 184,6 246,6 233,6 226,4 230,5
Villa utan elvärme 67,7 84,6 94,1 110,4 142,1 120,8 143,8 180,3 175,0 236,7 224,2 217,0 222,3
Villa med elvärme 62,9 79,8 89,3 105,6 137,0 116,0 139,1 175,5 169,6 230,6 219,6 211,6 217,2
Större hushåll [2] 62,4 79,1 88,7 105,0 136,5 115,4 138,7 175,2 169,2 230,8 219,1 211,1 217,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?