Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid anvisat avtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter) (3)
  dec
2021
jan
2022
feb
2022
mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
jul
2022
aug
2022
sep
2022
okt
2022
nov
2022
dec
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 105,2 90,2 82,2 82,0 100,1 105,4 112,3 104,2 133,5 179,1 126,8 164,0 235,2
Villa utan elvärme 92,2 77,8 70,6 69,9 88,6 93,9 99,9 92,5 122,4 167,4 115,6 153,0 223,8
Villa med elvärme 85,6 71,6 64,9 63,8 82,8 88,1 93,7 86,7 116,8 161,5 109,9 147,4 218,1
Större hushåll (2) 84,9 70,9 64,2 63,2 82,2 87,5 93,0 86,0 116,1 160,9 109,3 146,8 217,5
Näringsverksamhet(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri(1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 101,8 81,6 79,2 84,4 99,1 103,8 105,2 91,3 130,4 161,2 114,2 159,8 245,5
Villa utan elvärme 90,2 70,1 68,1 72,3 88,1 92,7 93,7 79,8 119,4 150,2 103,4 148,8 233,7
Villa med elvärme 84,4 64,3 62,6 66,3 82,5 87,2 87,9 74,0 113,9 144,6 98,0 143,3 227,9
Större hushåll (2) 83,8 63,6 62,0 65,6 81,9 86,6 87,3 73,4 113,3 144,0 97,4 142,7 227,2
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 169,3 150,6 121,8 142,5 99,1 131,5 147,8 139,3 246,0 261,3 195,0 214,3 316,6
Villa utan elvärme 159,7 140,9 111,9 132,8 88,1 121,6 137,8 129,1 235,9 251,2 184,8 204,0 306,3
Villa med elvärme 154,9 136,0 107,0 127,9 82,5 116,6 132,8 123,9 230,9 246,2 179,7 198,8 301,1
Större hushåll (2) 154,3 135,4 106,4 127,3 81,9 116,1 132,2 123,4 230,4 245,6 179,1 198,2 300,5
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 203,7 163,3 139,7 196,6 167,5 184,6 214,3 186,2 333,8 295,1 202,6 239,3 350,0
Villa utan elvärme 192,6 152,3 128,6 185,2 156,4 173,3 203,5 175,6 323,3 284,1 192,0 228,5 339,2
Villa med elvärme 187 146,7 123,0 179,5 150,9 167,7 198,1 170,3 318 278,6 186,6 223,2 333,9
Större hushåll (2) 186,4 146,1 122,4 178,9 150,3 167,1 197,5 169,7 317,4 278,0 186,0 222,6 333,3
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad. Anvisade avtal är för statistik innan 2018 per den 15:e varje månad och från och med jan 2018 ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?