Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid anvisat avtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Elområde 1                          
Lägenhet 71,6 67,2 66,2 65,1 62,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 59,7 55,6 54,2 52,9 50,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 53,8 49,7 48,2 46,7 44,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 53,1 49,1 47,6 46,0 44,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet(1)                          
Småindustri(1)                          
Elområde 2                          
Lägenhet 78,2 74,8 71,8 68,9 67,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 66,4 62,7 59,8 57,0 55,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 60,6 56,6 53,8 51,1 49,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 59,9 55,9 53,2 50,4 48,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 3                          
Lägenhet 72,6 70,7 65,3 59,8 64,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 63,4 62,0 56,5 50,9 56,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 58,8 57,6 52,1 46,5 51,6 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 58,3 57,1 51,6 46,0 51,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 4                          
Lägenhet 77,9 79,0 78,0 77,1 76,5 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 67,4 68,5 67,6 66,6 66,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 62,2 63,3 62,3 61,4 61,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 61,6 62,7 61,7 60,8 60,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?