Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid treårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
okt
2021
nov
2021
dec
2021
Jan
2022
Feb
2022
mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
Elområde 1                          
Lägenhet 56,9 59,9 64,2 69,5 66,3 61,3 65,8 72,7 71,5 88,1 90,5 102,6 106,9
Villa utan elvärme 47,8 50,9 55,0 60,5 57,1 52,4 56,8 64,1 62,5 78,0 81,8 93,0 97,4
Villa med elvärme 43,3 46,4 50,6 56,0 52,7 48,0 52,5 59,8 57,9 73,1 77,6 88,7 93,3
Större hushåll [2] 43,1 46,1 50,3 55,7 52,5 47,9 52,4 59,4 57,6 73,1 77,4 88,5 93,2
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 56,8 59,9 64,1 69,1 66,5 60,7 65,9 71,9 70,9 88,2 89,7 101,0 105,5
Villa utan elvärme 47,7 50,8 54,9 60,0 57,3 51,8 56,8 63,2 61,8 78,0 81 91,5 96,1
Villa med elvärme 43,2 46,3 50,4 55,6 52,9 47,4 52,5 58,9 57,3 73,1 76,9 87,2 92,1
Större hushåll [2] 43,0 46,0 50,2 55,2 52,6 47,3 52,3 58,6 56,9 73,0 76,8 87,0 92,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 61,3 64,2 68,2 74,4 73,0 70,7 72,9 86,9 85,7 104,6 109,3 122,7 127,0
Villa utan elvärme 52,4 55,3 59,2 65,3 64,0 61,9 64,0 78,3 76,8 95,2 100,5 112,6 117,1
Villa med elvärme 47,7 50,7 54,7 60,7 59,4 57,4 59,4 73,8 72,1 90,2 96 107,4 112,2
Större hushåll [2] 47,3 50,2 54,2 60,1 58,9 56,8 59,0 73,3 71,6 89,9 95,7 106,9 111,7
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 70,8 83,9 89,6 99,7 120,2 107,2 121,1 141,7 142,3 190,2 191 194,3 197,1
Villa utan elvärme 61,8 74,8 80,4 90,5 111,2 98,7 112,2 133,5 133,2 180,0 181,5 184,3 187,5
Villa med elvärme 57,0 70,2 75,8 85,8 106,4 94,2 107,7 128,8 127,8 174,6 177,6 179,7 182,9
Större hushåll [2] 56,4 69,4 75,2 85,2 105,8 93,5 107,1 128,4 127,4 174,4 177 179,0 182,4
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll.

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?