Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid treårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter och nätavgifter)
  sep
2020
okt
2020
nov
2020
dec
2020
jan
2021
feb
2021
mar
2021
apr
2021
maj
2021
jun
2021
jul
2021
aug
2021
sep
2021
Elområde 1                          
Lägenhet 50,8 50,8 52,8 54,7 50,0 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 42,6 42,7 44,6 46,5 41,8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 38,5 38,6 40,5 42,3 37,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 38,0 38,2 40,1 42,0 37,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet(1)                          
Småindustri(1)                          
Elområde 2                          
Lägenhet 50,9 50,8 52,8 54,8 50,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 42,7 42,7 44,6 46,5 41,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 38,5 38,6 40,5 42,3 37,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 38,1 38,2 40,1 42,0 37,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 3                          
Lägenhet 52,6 53,0 55,0 56,9 52,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 44,3 44,8 46,7 48,5 43,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 40,1 40,6 42,5 44,3 39,7 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 39,6 40,1 42,0 44,0 39,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet                          
Småindustri                          
Elområde 4                          
Lägenhet 55,5 55,7 60,5 65,3 55,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa utan elvärme 47,1 47,0 51,9 56,8 46,8 .. .. .. .. .. .. .. ..
Villa med elvärme 42,9 42,7 47,7 52,6 42,6 .. .. .. .. .. .. .. ..
Jord- och skogsbruk 42,3 42,1 47,2 52,3 42,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden. (1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?