Till innehåll på sidan

Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid tvåårsavtal, månadsvärden

Typkund Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter)
  feb
2022
mar
2022
apr
2022
maj
2022
jun
2022
jul
2022
aug
2022
sep
2022
okt
2022
nov
2022
dec
2022
jan
2023
feb
2023
Elområde 1                          
Lägenhet 71,8 90,3 92,6 107,4 111,4 129,4 169,9 266,1 248,2 226,3 243,6 224,6 198,5
Villa utan elvärme 63,4 81,4 85,1 99,6 103,9 122,3 162,9 258,8 241,1 218,6 235,7 216,7 190,7
Villa med elvärme 59,1 77,0 81,4 95,7 100,1 118,7 159,4 255,1 237,5 214,8 231,7 212,8 186,8
Större hushåll [2] 58,6 76,5 81 95,2 99,7 118,3 159,0 254,7 237,1 214,4 231,3 212,4 186,3
Näringsverksamhet[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri[1] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 2                          
Lägenhet 72,4 92,5 93,4 108,2 112,5 133,2 176,0 270,9 253,9 229,7 249,9 231,4 200,8
Villa utan elvärme 63,9 83,6 86 100,4 105,0 125,9 169,1 263,7 247,0 222,1 242,1 223,6 193,1
Villa med elvärme 59,6 79,2 82,3 96,5 101,3 122,2 165,7 260,1 243,5 218,4 238,2 219,8 189,2
Större hushåll [2] 59,2 78,7 81,9 96,1 100,9 121,8 165,3 259,7 243,1 217,9 237,7 219,3 188,8
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 3                          
Lägenhet 90,8 115,6 119,6 135,4 141,8 199,9 241,7 364,0 338,6 301,5 316,4 272,0 215,3
Villa utan elvärme 82,4 106,8 111,9 125,7 132,6 190,0 232,2 354,1 328,6 291,1 306,0 261,4 204,8
Villa med elvärme 78,2 102,4 108,1 120,9 128,0 185,1 227,5 349,1 323,6 285,9 300,8 256,2 199,6
Större hushåll [2] 77,7 101,9 107,6 120,4 127,4 184,5 227,0 348,6 323,0 285,4 300,2 255,6 199,0
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Elområde 4                          
Lägenhet 152,9 208,6 210,8 211,2 212,9 296,3 354,1 567,6 506,8 433,6 467,6 363,8 301,8
Villa utan elvärme 144,4 199,2 203,5 203,8 205,8 288,9 347,4 560,5 499,6 425,4 459,5 355,7 293,7
Villa med elvärme 140,1 194,4 199,9 200,0 202,2 285,2 344,0 556,9 496,0 421,3 455,5 351,7 289,7
Större hushåll [2] 139,6 193,9 199,5 199,6 201,8 284,8 343,6 556,5 495,6 420,9 455,0 351,3 289,3
Näringsverksamhet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Småindustri .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Fr.o.m. 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll

Kommentarer

Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad. Anvisade avtal är för statistik innan 2018 per den 15:e varje månad och från och med jan 2018 ett genomsnitt på aktuell månad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?