Till innehåll på sidan

Nätpris för naturgas – hushållskunder 2008–2017

Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – hushållskunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår)

 

Pris per förbrukarkategori, öre/kWh

  D1 D2 D3
1 januari 2008
51 23 17
1 januari 2009
53 25 23
1 januari 2010
67 29 25
1 januari 2011
68 30 25
1 januari 2012
74 30 26
1 januari 2013
84 27 26
1 januari 2014
72 29 23
1 januari 2015
63 28 24
1 januari 2016
73 33 30
1 januari 2017
78 33 33

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig
konsumtion kWh
D1

< 5 500

D2

5 500 - < 55 000

D3

> 55 000

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30