Till innehåll på sidan

Nätpris för naturgas – industrikunder 2008–2017

Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – industrikunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår inte)

 

Pris per förbrukarkategori, öre/kWh

  I1 I2 I3 I4 I5
1 januari 2008
16 12 7 4 3
1 januari 2009
18 13 9 7 3
1 januari 2010
17 12 8 4 3
1 januari 2011
17 12 7 4 3
1 januari 2012
20 13 10 6 5
1 januari 2013
19 14 10 6 5
1 januari 2014
18 14 9 5 4
1 januari 2015
20 14 9 5 5
1 januari 2016
22 16 8 5 5
1 januari 2017
26 17 10 6 3

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig
konsumtion, MWh
I1

< 300

I2

300 - < 3 000

I3

3 000 - < 30 000

I4

30 000 - < 300 000

I5

300 000 - < 1 100 000

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30