Till innehåll på sidan

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Statistiken visar nätpriser för hushålls- och industrikunder samt antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Tabeller och diagram

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0306