Till innehåll på sidan

Byten av naturgasleverantör

Antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena

 

Antal byten

 

Hushåll

Övriga

  Kunder Anläggningar Kunder Anläggningar
Totalt 2018
146 150 76 136
2017
       
kvartal 4
87 88 57 154
kvartal 3
146 146 10 27
kvartal 2
61 61 17 22
kvartal 1
60 60 23 59
Totalt 2017
354 355 107 262
2016
       
kvartal 4
92 93 16 176
kvartal 3
44 44 27 46
kvartal 2
56 56 21 25
kvartal 1
34 34 24 89
Totalt 2016
226 227 88 336
2015
       
kvartal 4
61 61 61 81
kvartal 3
36 36 9 9
kvartal 2
28 28 18 39
kvartal 1
45 46 28 31
Totalt 2015
170 171 116 160
2014
       
kvartal 4
45 45 58 97
kvartal 3
146 146 15 73
kvartal 2
68 68 16 26
kvartal 1
193 196 68 197
Totalt 2014
452 455 157 393
2013
       
kvartal 4
99 99 20 46
kvartal 3
58 58 17 21
kvartal 2
45 45 19 32
kvartal 1
36 36 41 73
Totalt 2013
238 238 97 172
2012
       
kvartal 4
24 24 35 54
kvartal 3
45 45 16 25
kvartal 2
30 30 11 22
kvartal 1
58 59 58 103
Totalt 2012
157 158 120 204
2011
       
kvartal 4
43 43 17 26
kvartal 3
49 49 15 79
kvartal 2
88 88 13 15
kvartal 1
101 101 36 57
Totalt 2011
281 281 81 177
2010
       
kvartal 4
85 85 31 49
kvartal 3
62 62 15 18
kvartal 2
58 58 29 33
kvartal 1
61 61 41 72
Totalt 2010
266 266 116 172
2009
       
kvartal 4
91 91 19 24
kvartal 3
59 59 21 24
kvartal 2
116 116 34 49
kvartal 1
19 19 51 88
Totalt 2009
285 285 125 185
2008
       
kvartal 4
- 33 - 23
kvartal 3
- 46 - 44
kvartal 2
- 51 - 35
kvartal 1
- 38 - 125
Totalt 2008
- 168 - 227

År 2008: Endast antal gasanläggningar som berördes av bytena.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-13

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se