Till innehåll på sidan

Omförhandling och byten av elavtal

Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Omförhandling och byten av elavtal 2016 Rapport 2017-06-26
Omförhandling och byten av elavtal 2014 Rapport 2015-06-26
Omförhandling och byten av elavtal 2013 Rapport 2014-06-23
Omförhandling och byten av elavtal 2012 Rapport 2013-06-18
Omförhandling och byten av elavtal 2011 Rapport 2012-06-08
Omförhandling och byten av elavtal 2010 Rapport 2011-06-08
Omförhandling och byten av elavtal 2009 Rapport 2010-06-03
Omförhandling och byten av elavtal 2008 Rapport 2009-06-15
Omförhandling och byten av elavtal 2007 Rapport 2008-06-03
Omförhandling och byten av elavtal 2006 Rapport 2007-06-21

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0305