Till innehåll på sidan

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Statistiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Om undersökningen

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 3:e kvartalet 2017 SM 2017-12-11
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-11
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 1:a kvartalet 2017 SM 2017-06-07
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 4:e kv 2016 SM 2017-03-08
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 3:e kv 2016 SM 2016-12-12
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 2:a kv 2016 SM 2016-09-12
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 1:a kv 2016 SM 2016-06-08
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 4:e kv 2015 SM 2016-03-09
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 3:e kv 2015 SM 2015-12-07
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 2:a kv 2015 SM 2015-09-09
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten 1:a kv 2015 SM 2015-06-08
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2014 SM 2015-03-09
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2014 SM 2014-12-01
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2014 SM 2014-09-08
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2014 SM 2014-06-02
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2013 SM 2014-03-06
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2013 SM 2013-11-28
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2013 SM 2013-09-04
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2013 SM 2013-05-30
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:a kv 2012 SM 2013-03-06
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2012 SM 2012-11-29
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2012 SM 2012-09-10
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2012 SM 2012-06-05
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2011 SM 2012-03-06
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2011 SM 2011-12-01
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2011 SM 2011-09-08
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2011 SM 2011-06-09
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2010 SM 2011-03-03
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2010 SM 2010-12-02
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2010 SM 2010-09-13
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2010 SM 2010-06-03
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2009 SM 2010-03-04
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2009 SM 2009-12-04
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2009 SM 2009-09-09
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2009 SM 2009-06-05
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2008 SM 2009-03-05
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2008 SM 2008-12-05
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2008 SM 2008-09-10
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2008 SM 2008-06-05
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 4:e kv 2007 SM 2008-03-06
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 3:e kv 2007 SM 2007-12-06
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 2:a kv 2007 SM 2007-09-13
Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten 1:a kv 2007 SM 2007-06-08

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Emilia Hygstedt

Telefon
010-479 64 19
E-post
emilia.hygstedt@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0304