Till innehåll på sidan

Översiktstabell, användning av bränslen kvartal 2 2020 och 2021, TJ

Användning av bränslen inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007 Näringsgren År Summa Stenkol Koks Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv Gasol Eldnings-olja nr 1 Eldnings-olja nr 2-6 Naturgas därav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2020 72 465 4 580 8 591 49 344 3 124 794 2 098 3 202 734
    2021 69 264 5 162 8 723 44 459 3 355 851 1 997 3 578 1 139
05-09 Utvinning av mineral 2020 1 548 796 .. 25 124 .. 70 70
    2021 1 621 904 .. 25 118 .. .. ..
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2020 1 029 312 186 107 17 407
    2021 908 353 179 95 17 263
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2020 32 .. 12 .. 8
    2021 .. .. 16 1 9
16 Trävaruindustri, ej möbler 2020 .. 3 799 2 34 ..
    2021 3 653 .. 1 48 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2020 46 428 15 44 749 498 109 832 158 67
    2021 41 763 5 39 885 450 171 882 227 143
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2020 1 985 .. .. 194 65 188 1 244
    2021 1 776 0 227 371 48 80 1 021
22 Gummi- och plastvaruindustri 2020 94 23 61 .. ..
    2021 118 .. 59 ..
23 Jord- och stenvaruindustri 2020 2 359 984 .. .. 206 117 324 487
    2021 2 695 1 001 .. .. 213 115 375 555 116
24 Stål- och metallverk 2020 .. 2 786 8 415 .. 1 748 123 265 681 ..
    2021 .. 3 253 8 398 .. 1 793 126 285 1 323 ..
241-243 Järn- och stålverk 2020 13 807 .. 8 377 1 577 .. .. 595 578
    2021 15 204 .. 8 380 1 576 .. .. 1 232 ..
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2020 197 11 87 15 68 ..
    2021 209 14 99 16 67 ..
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2020 103 .. 37 42 .. 0
    2021 122 .. 45 50 .. 0
29-30 Transportmedelsindustri 2020 156 .. 3 59 .. 46
    2021 278 .. 3 99 .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2020 87 62 8 8 9
    2021 .. 47 5 9 ..
35 El-, gas- och värmeverk 2020 43 287 10 42 506 4 295 298 150 24
    2021 46 278 45 448 9 434 246 128 ..

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2021-09-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se