Till innehåll på sidan

Översiktstabell, användning av bränslen kvartal 1 2019 och 2020, TJ

Användning av bränslen inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007NäringsgrenÅrSummaStenkolKoksTrädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torvGasolEldnings-olja nr 1Eldnings-olja nr 2-6Naturgasdärav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2019 80 545 5 950 10 323 51 306 4 355 1 522 2 821 3 511 756
    2020 78 857 4 723 9 093 53 171 3 539 896 2 244 4 184 1 007
05-09 Utvinning av mineral 2019 1 949 979 10 95 260 510 48 48
    2020 1 715 844 .. 47 207 .. 48 48
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2019 1 542 19 428 271 134 60 629
    2020 1 722 38 356 216 75 16 1 021
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2019 71 .. 20 .. ..
    2020 52 .. 24 .. 12
16 Trävaruindustri, ej möbler 2019 5 203 5 108 1 49 45
    2020 .. 4 378 1 70 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2019 47 618 91 45 105 557 124 1 175 315 ..
    2020 49 914 20 47 798 537 101 966 281 210
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2019 1 914 40 339 282 61 220 972
    2020 1 703 .. .. 251 52 53 988
22 Gummi- och plastvaruindustri 2019 208 71 60 .. .. 58
    2020 169 60 52 .. ..
23 Jord- och stenvaruindustri 2019 2 591 .. .. 59 209 97 271 525
    2020 2 267 876 .. .. 200 88 326 542
24 Stål- och metallverk 2019 18 026 .. 10 021 .. 2 364 338 536 722 424
    2020 .. 2 983 8 790 .. 1 795 167 353 1 053 ..
241-243 Järn- och stålverk 2019 17 090 .. 9 984 2 126 234 .. 642 424
    2020 15 010 .. 8 749 1 572 .. .. 969 726
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2019 .. 31 134 288 .. 142 ..
    2020 261 27 109 17 89 ..
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2019 291 15 208 33 35 0
    2020 274 .. 206 31 .. 0
29-30 Transportmedelsindustri 2019 355 .. 10 150 89 ..
    2020 301 .. 9 92 .. 76
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2019 .. 109 5 19 .. 15
    2020 138 106 9 9 13
35 El-, gas- och värmeverk 2019 91 109r 3 448 81 440 26 1 028r 850 4 310 ..
    2020 72 996 .. 72 003 .. 341 288 326 ..

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2020-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se