Till innehåll på sidan

Leverans av flytande fordonsgas länsvis, år 2021

LänFlytande biogas
(LBG),
1 000 kg
Flytande naturgas
(LNG),
1 000 kg
Totalt flytande
fordonsgas,
1 000 kg
Stockholms län 92 .. ..
Uppsala län 1 3 4
Södermanlands län   .. ..
Östergötlands län 1 387 182 1 569
Jönköpings län 678 600 1 278
Kronobergs län 157 103 260
Kalmar län 207 17 224
Skåne län 1 465 662 2 127
Västra Götalands län 1 248 974 2 222
Värmlands län 319 118 437
Örebro län 813 .. ..
Västmanlands län 805 261 1 067
Dalarnas län 110 108 218
Jämtlands län 33 11 43
Västerbottens län 8 94 102
Totalt 7 324 3 879 11 203

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se