Till innehåll på sidan

Leverans av fordonsgas länsvis, år 2021

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län 26 981 .. ..
Uppsala län .. .. 6 789
Södermanlands län 1 207 1 848 3 056
Östergötlands län 6 587   6 587
Jönköpings län .. .. 7 054
Kronobergs län .. .. ..
Kalmar län 7 434 .. ..
Gotlands län 1 940   1 940
Blekinge län .. .. ..
Skåne län 35 461 1 403 36 864
Hallands län .. .. ..
Västra Götalands län 22 985 1 170 24 155
Värmlands län ..   ..
Örebro län ..   ..
Västmanlands län 7 573   7 573
Dalarnas län 460   460
Gävleborgs län 2 292 325 2 617
Västernorrlands län ..   ..
Jämtlands län 363 26 389
Västerbottens län 1 840 12 1 852
Norrbottens län 533 63 596
Totalt 145 997 5 406 151 402

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se