Till innehåll på sidan

Leveranser av flytande fordonsgas länsvis, år 2017

LänFlytande
biogas(LBG),
kg
Flytande
naturgas(LNG),
kg
Totalt flytande
fordonsgas,
kg
Stockholms län
0 9 260 9 260
Jönköpings län
13 680 13 680 27 360
Skåne län
19 183 0 19 183
Västra Götalands län
39 546 39 546 79 092
Örebro län
0 194 468 194 468
Totalt
72 409 256 954 329 363

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-20

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se