Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas år 2009–2021, totalt

 Biogas, 1 000 Nm3Naturgas, 1 000 Nm3Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Antal tankställen
ÅrPublika,
icke publika
tankställen
Bussar m.fl.Publika,
icke publika
tankställen
Bussar m.fl.Publika,
icke publika
tankställen
Bussar m.fl.Publika
tankställen
Icke
publika
tankställen
Bussar m.fl.
2009 20 554 21 698 10 334 15 403 30 888 37 101
2010 33 055 26 093 15 747 17 916 48 802 44 009 122 16 31
2011 42 894 32 141 23 571 22 018 66 465 54 159 132 21 33
2012 47 970 35 296 29 307 27 158 77 277 62 454 138 20 37
2013 50 672 39 175 28 887 27 816 79 559 66 991 147 20 38
2014 51 856 48 342 27 697 30 814 79 553 79 156 155 19 44
2015 51 986 64 340 22 243 18 044 74 229 82 384 161 18 42
2016 50 363 68 206 24 372 14 306 74 735 82 512 170 18 47
2017 60 940 72 674 10 664 8 604 71 604 81 278 175 17 47
2018 64 015 78 023 5 667 6 177 69 681 84 200 185 14 50
2019 67 209 81 882 4 881 3 282 72 090 85 164 193 11 46
2020 61 517 77 751 4 460 1 819 65 977 79 571 198 15 52
2021 76 047 69 950 3 496 1 910 79 543 71 860 224 13 50

Definitioner och förklaringar

Med publika tankställen avses sådana tankställen som är öppna för allmänheten, vilket även inkluderar tankställen med begränsade öppettider samt tankställen där särskilt kort krävs.

Med icke publika tankställen avses dedikerade tankställen för vissa fordonsflottor och/eller företag. Inkluderar även icke-publika tankställen avsedda för s.k. snabbtankning.

Med tankställen för bussar avses tankställen avsedda enkom för bussar, placerade i anslutning till bussdepå. Inkluderar även tankställen placerade i anslutning till bussdepå där andra fordon, med särskilt tillstånd, än bussar tillåts tanka.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se