Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2011

LänBiogas, 1000 Nm3Naturgas, 1000 Nm3Totalt fordonsgas, 
1000 Nm3
Stockholms län
19 496 8 830 28 325
Uppsala län
2 423 1 145 3 568
Södermanlands län
1 629 755 2 383
Östergötlands län
10 208 1 451 11 659
Jönköpings län
2 301 896 3 197
Kronobergs län
111 0 111
Kalmar län
1 381 0 1 381
Blekinge län
452 0 452
Skåne län
15 232 20 326 35 558
Hallands län
1 349 2 193 3 542
Västra Götalands län
12 324 7 539 19 863
Värmlands län
276 201 477
Örebro län
4 192 442 4 634
Västmanlands län
2 308 1 190 3 498
Gävleborgs län
122 359 481
Västernorrlands län
190 137 326
Jämtlands län
371 0 371
Västerbottens län
613 0 613
Norrbottens län
148 127 275
Totalt
75 125 45 589 120 714

Kommentarer

Energigas Sverige, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik för fordonsgas. Denna statistik finns på Energigas Sveriges webbplatser: www.energigas.se och www.gasbilen.se. Från och med 2009 tas fordonsgasstatistik fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Detta arbete sker i nära samarbete med Energigas Sverige.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se