Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2015

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län[1]
26 870 9 373 36 243
Uppsala län[1]
3 483 766 4 249
Södermanlands län[1]
2 310 705 3 015
Östergötlands län
10 490 532 11 021
Jönköpings län
2 932 1 617 4 548
Kronobergs län
139 100 239
Kalmar län
853 1 161 2 014
Blekinge län
773 309 1 082
Skåne län[1]
30 564 15 616 46 180
Hallands län
2 464 1 341 3 805
Västra Götalands län[1]
20 428 5 382 25 810
Värmlands län[1]
3 156 380 3 537
Örebro län[1]
3 453 969 4 422
Västmanlands län
5 588 1 216 6 804
Gävleborgs län
672 354 1 026
Västernorrlands län[1]
294 91 386
Jämtlands län
453 0 453
Västerbottens län
1 100 0 1 100
Norrrbottens län
304 375 679
Totalt[1]
116 326 40 288 156 613

[1] Uppgifterna har reviderats

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se