Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2019 (korrigerad 2021-08-27)

Korrigerad 2021-08-27

LänBiogas,
1 000 Nm3
Naturgas,
1 000 Nm3
Totalt
fordonsgas,
1 000 Nm3
Stockholms län
34 564 680 35 424
Uppsala län
4 855 219 5 074
Södermanlands län
2 887 40 2 927
Östergötlands län
10 731 178 10 909
Jönköpings län
3 166 722 3 888
Kronobergs län
.. 12 ..
Kalmar län
6 107 54 6 160
Gotlands län
991 991
Blekinge län
.. 79 ..
Skåne län
40 073 2 283 42 356
Hallands län
3 187 163 3 350
Västra Götalands län
20 865 1 753 22 618
Värmlands län
3 846 3 846
Örebro län
3 712 3 712
Västmanlands län
5 817 1 772 7 589
Dalarnas län
319 319
Gävleborgs län
1 338 1 338
Västernorrlands län
834 834
Jämtlands län
447 3 450
Västerbottens län
.. ..
Norrbottens län
483 204 687
Totalt
149 091 8 163 157 254

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-17

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se