Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas, månadsvärden

År och månad Totala leveranser, 1 000 Nm3
  Biogas Naturgas Summa
2022      
Jan 12 224 537 12 761
Feb 11 744 451 12 195
Mar 13 399 559 13 958
Apr 12 617 396 13 013
Maj 12 809 606 13 415
Juni 11 833 492 12 326
Juli 10 880 338 11 218
Aug 11 938 468 12 406
Sep 12 469 437 12 907
Okt 12 213 497 12 710
Nov 12 399 436 12 835
Dec      
Summa 2022 134 527 5 217 139 744
2021      
Jan 11 783 626 12 410
Feb 11 815 684 12 498
Mar 13 137 520 13 657
Apr 11 911 441 12 352
Maj 12 239 456 12 694
Juni 11 691 443 12 134
Juli 10 982 351 11 333
Aug 11 625 348 11 973
Sep 12 885 383 13 268
Okt 12 702 393 13 095
Nov 12 631 383 13 014
Dec 12 597 379 12 976
Summa 2021 145 997 5 406 151 402
2020      
Jan 12 590 632 13 222
Feb 12 114 600 12 714
Mar 12 015 465 12 480
Apr 10 610 433 11 043
Maj 10 477 385 10 862
Juni 11 254 470 11 724
Juli 11 119 450 11 570
Aug 12 234 487 12 721
Sep 11 579 516 12 095
Okt 12 185 598 12 783
Nov 11 856 584 12 439
Dec 11 236 660 11 896
Summa 2020 139 269 6 280 145 548
2019      
Jan 12 765 733 13 498
Feb 11 660 717 12 377
Mar 13 404 738 14 142
Apr 13 018 597 13 615
Maj 13 716 667 14 383
Juni 12 111 605 12 716
Juli 11 964 501 12 465
Aug 12 197 659 12 856
Sep 12 198 696 12 894
Okt 11 989 889 12 878
Nov 12 804 687 13 491
Dec 12 133 675 12 807
Summa 2019 149 958 8 163 158 121
2018      
Jan 11 989 1 082 13 071
Feb 11 244 935 12 179
Mar 12 196 1 172 13 368
Apr 11 702 1 087 12 789
Maj 12 471 1 024 13 496
Juni 11 239 942 12 181
Juli 10 781 889 11 671
Aug 11 605 1 135 12 741
Sep 11 763 961 12 724
Okt 12 667 1 053 13 720
Nov 12 511 866 13 377
Dec 11 869 697 12 566
Summa 2018 142 038 11 844 153 881
2017      
Jan 10 773 2 091 12 865
Feb 10 041 2 384 12 426
Mar 11 589 2 306 13 895
Apr 10 376 2 002 12 378
Maj 11 178 2 079 13 257
Juni 10 968 1 178 12 146
Juli 9 887 1 094 10 980
Aug 11 184 1 223 12 407
Sep 11 644 1 299 12 943
Okt 12 266 1 250 13 516
Nov 12 110 1 201 13 311
Dec 11 598 1 161 12 758
Summa 2017 133 613 19 268 152 881
2016      
Jan 9 063 3 907 12 970
Feb 9 091 3 914 13 005
Mar 9 525 3 918 13 443
Apr 9 581 3 928 13 509
Maj 10 380 3 507 13 887
Juni 9 377 3 225 12 602
Juli 9 052 2 325 11 377
Aug 9 933 2 716 12 649
Sep 10 319 3 242 13 561
Okt 10 576 2 908 13 484
Nov 10 633 2 866 13 499
Dec 11 040 2 221 13 261
Summa 2016 118 570 38 677 157 247
2015      
Jan 9 997 3 286 13 282
Feb 9 329 3 299 12 628
Mar 10 334 3 513 13 847
Apr 9 920 3 455 13 376
Maj 9 833 3 469 13 301
Juni 9 423 3 162 12 585
Juli 9 046 2 572 11 618
Aug 9 617 3 026 12 643
Sep 10 103 3 547 13 651
Okt 9 956 3 794 13 750
Nov 9 548 3 622 13 170
Dec 9 220 3 542 12 762
Summa 2015 116 326 40 288 156 613
2014      
Jan 8 120 5 192 13 312
Feb 7 889 4 751 12 640
Mar 8 785 4 933 13 719
Apr 8 525 4 544 13 069
Maj 8 575 5 020 13 595
Juni 7 978 4 552 12 529
Juli 7 701 3 986 11 687
Aug 7 822 4 946 12 768
Sep 8 448 5 407 13 855
Okt 8 799 5 568 14 367
Nov 8 729 4 965 13 695
Dec 8 827 4 647 13 474
Summa 2014 100 198 58 511 158 709
2013      
Jan 7 445 4 878 12 323
Feb 6 887 4 692 11 579
Mar 7 403 5 038 12 441
Apr 7 629 4 915 12 544
Maj 7 828 5 007 12 835
Juni 7 138 4 267 11 404
Juli 6 857 3 769 10 626
Aug 7 166 4 501 11 667
Sep 7 546 4 845 12 391
Okt 8 124 5 333 13 457
Nov 7 977 4 982 12 958
Dec 7 847 4 478 12 325
Summa 2013 89 847 56 703 146 550
2012      
Jan 6 613 4 680 11 293
Feb 6 407 5 072 11 479
Mar 6 960 5 225 12 185
Apr 6 581 4 695 11 276
Maj 7 134 4 840 11 973
Juni 6 544 4 457 11 000
Juli 6 199 3 843 10 042
Aug 7 097 4 403 11 500
Sep 7 331 4 629 11 960
Okt 7 749 5 087 12 835
Nov 7 617 4 890 12 507
Dec 7 034 4 647 11 681
Summa 2012 83 267 56 465 139 731

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se