Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2019, m3

Varuslag2019            
 janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecår
Ren etanol (m3) .. .. .. ..                  
Ren bionafta (m3) .. .. .. ..                  
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. ..                  
E85 (m3) 2 346 2 683 3 223 5 580                  
etanol i E85 (m3) 1 813 2 120 2 523 4 576                  
ED95 (m3) .. .. .. ..                  
etanol i ED95 (m3) .. .. .. ..                  
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 215 084 202 829 223 382 240 892                  
varav låginblandad etanol (m3) 10 122 10 289 10 552 11 129                  
varav låginblandad bionafta (m3) 74 74 65 ..                  
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 5                  
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. ..                  
Ren FAME (m3) 12 368 13 127 13 541 12 952                  
Ren HVO (m3) 19 824 18 618 19 035 16 923                  
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. ..                  
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 475 942 453 703 453 938 445 680                  
varav låginblandad FAME (m3) 23 988 24 788 25 971 26 302                  
varav låginblandad HVO (m3) 78 726 77 965 89 306 77 019                  
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 21 22 25 23                  
Summa biodiesel (m3) 134 906 134 498 147 853 133 196                  
Fordonsgas (m3) 13 498 745 12 376 869 14 141 603 13 605 486                  
varav biogas (m3) 12 764 955 11 660 173 13 403 604 13 008 063                  

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-18

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se