Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019                        
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. ..                    
Ren bionafta (m3) .. .. ..                    
Ren annan biobensin (m3) .. .. ..                    
E85 (m3) 2 346 2 683 3 046                    
etanol i E85 (m3) 1 813 2 120 2 373                    
ED95 (m3) .. .. ..                    
etanol i ED95 (m3) .. .. ..                    
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 214 716 202 453 210 466                    
varav låginblandad etanol (m3) 10 122 10 289 9 926                    
varav låginblandad bionafta (m3) 74 74 65                    
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5                    
Summa förnybar bensin (m3) .. .. ..                    
Ren FAME (m3) 12 368 13 127 13 513                    
Ren HVO (m3) 19 824 18 618 18 187                    
Ren annan biodiesel (m3) .. .. ..                    
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 475 136 452 943 440 311                    
varav låginblandad FAME (m3) 23 988 24 788 25 078                    
varav låginblandad HVO (m3) 78 726 77 965 89 306                    
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 21 22 26                    
Summa biodiesel (m3) 134 906 134 498 146 084                    
Fordonsgas (m3) 13 071 090 12 044 352 13 734 216                    
varav biogas (m3) 12 355 681 11 327 938 13 005 262                    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se