Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 22 405 21 958 25 351                    
Motorbensin (m3) 218 951 205 017 215 019                    
E85 (m3) 2 379 2 683 3 048                    
ED95 (m3) .. .. ..                    
Diesel/EO1 (m3) 552 941 518 114 543 964                    
EO2-6 (m3) 25 050 29 297 71 347                    
Flygbränsle (m3) 100 860 92 694 109 743                    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se