Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 22 405 21 958 25 351 40 472 23 206 19 103              
Motorbensin (m3) 219 618 205 862 228 621 371 388 303 510 333 911              
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 581 6 668 6 636              
ED95 (m3) .. .. .. .. .. ..              
Diesel/EO1 (m3) 563 477 529 610 572 948 577 188 611 216 472 061              
EO2-6 (m3) 25 050 29 297 71 844 196 658 72 449 120 325              
Flygbränsle (m3) 100 860 92 694 109 743 103 853 113 220 125 563              

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-19

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se