Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 22 405 21 958 25 351 40 472 23 206 19 103 46 834 25 668 16 486        
Motorbensin (m3) 219 618 205 862 228 621 267 128 270 390 281 731 323 173 294 303 262 148        
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 581 6 668 6 636 6 091 5 281 4 300        
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Diesel/EO1 (m3) 572 773 536 626 578 929 582 013 615 927 476 036 664 170 595 670 661 127        
EO2-6 (m3) 15 485 22 166 65 863 191 833 67 738 116 350 155 684 190 148 153 372        
Flygbränsle (m3) 100 860 92 694 109 743 103 853 113 220 125 563 122 218 115 719 123 955        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se