Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3

Varuslag 2019
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 22 405 21 958 25 351 40 472 23 206                
Motorbensin (m3) 219 840 205 860 228 621 371 090 279 949                
E85 (m3) 2 379 2 683 3 226 5 581 6 668                
ED95 (m3) .. .. .. .. ..                
Diesel/EO1 (m3) 565 779 529 610 572 948 574 713 537 474                
EO2-6 (m3) 25 050 29 297 71 844 196 658 72 449                
Flygbränsle (m3) 100 860 92 694 109 743 103 853 113 220                

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se