Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis, 2020, m3

Varuslag 2020
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 27 225 20 411 30 176 24 198 24 486 18 788 14 108            
Motorbensin (m3) 209 532 207 025 222 385 203 760 223 857 257 670 284 682            
E85 (m3) 2 336 2 480 1 636 2 181 2 868 3 125 3 205            
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. ..            
Diesel/EO1 (m3) 488 280 500 234 564 399 521 649 518 287 522 191 508 604            
EO2-6 (m3) 32 537 32 258 30 356 26 476 55 159 21 051 20 252            
Flygbränsle (m3) 97 570 101 368 61 910 22 311 20 472 15 427 27 821            

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-17

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se