Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2018, m3

Varuslag 2018
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 2 228 2 320 2 605 5 571 6 181 9 932 8 122 8 186 6 840 6 949 5 244 3 036 67 214
etanol i E85 (m3) 1 702 1 808 2 030 4 557 5 150 8 267 6 803 6 846 5 715 5 771 4 118 2 346 55 113
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 205 124 183 705 222 345 238 327 276 119 260 110 282 341 267 122 234 764 248 921 230 924 226 782 2 876 584
varav låginblandad etanol (m3) 9 597 10 960 10 633 9 949 12 820 12 712 13 066 12 523 11 049 11 607 10 886 10 753 136 555
varav låginblandad bionafta (m3) 633 180 953 498 459 424 448 219 268 193 173 120 4 568
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 4 084 4 764 5 507 5 012 6 112 6 598 7 397 9 664 9 915 11 529 11 234 10 167 91 983
Ren HVO (m3) 49 222 39 849 51 305 45 586 45 837 43 701 17 148 18 585 23 499 18 825 22 502 18 684 394 743
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 317 251 371 868 440 074 399 501 467 875 441 997 438 754 490 543 464 958 533 789 464 676 452 343 5 283 629
varav låginblandad FAME (m3) 11 343 17 406 19 045 19 848 24 169 24 339 25 491 27 836 27 037 28 509 24 982 20 995 271 000
varav låginblandad HVO (m3) 36 077 67 502 81 931 56 464 60 287 51 579 63 162 70 585 66 047 69 092 62 438 43 782 728 946
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 14 22 22 19 18 17 20 20 20 18 18 14 19
Summa biodiesel (m3) 100 726 129 521 157 788 126 910 136 405 126 217 113 198 126 670 126 498 127 955 121 156 93 628 1 486 672
Fordonsgas (m3) 12 971 169 12 084 655 13 266 052 12 698 877 13 399 631 12 094 102 11 582 495 12 645 518 12 723 692 13 720 120 13 340 324 12 565 914 153 092 549
varav biogas (m3) 11 891 299 11 149 910 12 095 969 11 611 951 12 375 691 11 152 319 10 693 516 11 510 530 11 762 873 12 667 062 12 474 051 11 869 199 141 254 370

Kommentarer

Med (..) avses att inget finns att redovisa, att statistiken är alltför osäker för att redovisas eller att uppgifterna är sekretessbelagda.

Statistiken är preliminär, beroende på en omläggning med en ny typ av inrapportering. Använd statistiken med försiktighet, eftersom den kan komma att revideras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-19

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se