Till innehåll på sidan

Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2018, m3

  2018
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
LPG (gasol) (ton) 24 571 23 980 32 620 18 727 22 534 28 870 22 341 27 488 17 291 27 150 27 018 22 652 295 242
Motorbensin (m3) 214 194 191 914 223 394 292 487 286 702 269 192 293 110 275 362 240 637 254 507 235 713 230 866 3 008 078
E85 (m3) 2 269 2 337 2 634 5 650 6 307 10 007 8 310 8 566 6 925 6 953 5 295 3 036 68 289
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (m3) 438 881 439 264 487 146 640 013 576 547 565 932 534 829 587 210 569 016 640 573 607 893 544 200 6 631 504
EO2-6 (m3) 90 970 102 429 160 443 94 792 53 830 60 396 84 664 18 837 28 857 23 186 39 387 32 713 790 504
Flygbränsle (m3) 107 127 100 409 117 045 109 054 114 132 117 244 122 314 133 664 115 925 115 279 100 338 104 687 1 357 218

Kommentarer

Med (..) avses att inget finns att redovisa, att statistiken är alltför osäker för att redovisas eller att uppgifterna är sekretessbelagda. 

Statistiken är preliminär, beroende på en omläggning med en ny typ av inrapportering. Använd statistiken med försiktighet, eftersom den kan komma att revideras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-19

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se