Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2020

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2020, preliminära uppgifter

Produktion Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 710 15 493 16 413 13 637 12 083 10 205 10 916 10 368 11 039       116 864
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 195 168 159 138 141 142 152 97 133       1 324
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 308 1 136 1 095 826 791 681 645 638 747       7 867
Vindkraft 3 514 3 051 2 975 2 503 1 669 1 152 1 770 1 204 2 369       20 206
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 933 6 454 7 003 6 218 6 086 5 340 4 693 5 866 4 641       52 233
Kärnkraft (kondens), netto 5 760 4 684 5 181 3 953 3 398 2 890 3 656 2 563 3 149       35 234

1) Naturgas, kol, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen.

2) Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se