Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2021

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2021, preliminära uppgifter

Tillförsel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 16 317 15 255 15 836 14 758 12 504 10 032 11 366 11 489 107 558
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 341 280 194 168 163 199 143 120 1 608
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 478 1 260 1 345 1 112 877 660 680 754 8 165
Vindkraft 1 626 2 413 3 013 2 699 1 490 1 257 1 554 1 898 15 950
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 7 884 6 651 6 176 5 715 6 074 4 711 5 346 5 356 47 914
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 7 26 82 147 135 180 189 155 921
Kärnkraft (kondens), netto 4 981 4 625 5 027 4 918 3 764 3 025 3 455 3 206 33 000

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se