Till innehåll på sidan

Elproduktion efter produktionsslag 2022

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2022, preliminära uppgifter

Tillförsel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total elproduktion netto 17 022 15 377 16 124 13 931 13 010 11 996 13 066 13 071 12 192 125 789
Konventionell värmekraft, netto, icke-förnybart [1] 210 145 189 171 167 159 150 153 136 1 480
Konventionell värmekraft, netto, förnybart [2] 1 571 1 347 1 467 1 255 988 760 715 752 837 9 692
Vindkraft 4 225 3 636 3 319 2 236 2 768 1 856 2 250 1 939 2 008 24 237
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 039 5 857 5 845 5 572 5 072 5 282 5 576 5 686 5 633 50 562
Solkraftkraft (nätansluten) [3] 30 56 196 222 261 273 287 285 200 1 810
Kärnkraft (kondens), netto 4 947 4 336 5 108 4 475 3 754 3 666 4 088 4 256 3 378 38 008

1) Icke-förnybara bränslen: Kol, naturgas, olja, torv, icke-förnybart avfall samt övriga mindre vanliga icke-förnybara bränslen
2) Förnybara bränslen: Fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall och övriga mindre vanliga förnybara bränslen
3) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se