Till innehåll på sidan

Import och export av el 2021

Översikt över import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total nettoöverföring (import - export) ‑1 184 ‑1 218 ‑2 521 ‑3 078 ‑1 907 ‑1 695 ‑2 369 ‑1 946 ‑15 918
Norge 955 356 ‑177 ‑448 247 383 593 34 1 943
Danmark ‑188 254 ‑411 ‑506 ‑485 ‑422 ‑599 ‑117 ‑2 475
Finland ‑1 237 ‑1 268 ‑1 222 ‑1 278 ‑1 108 ‑1 252 ‑1 604 ‑1 290 ‑10 257
Litauen ‑285 ‑314 ‑215 ‑182 ‑132 ‑149 ‑389 ‑329 ‑1 996
Tyskland ‑177 18 ‑140 ‑322 ‑165 ‑57 ‑143 ‑26 ‑1 012
Polen ‑253 ‑264 ‑356 ‑342 ‑263 ‑198 ‑227 ‑218 ‑2 121
Total bruttoöverföring till Sverige 1 374 1 247 579 344 819 528 687 454 6 031
Norge 1 077 656 395 207 525 427 637 175 4 100
Danmark 234 472 114 96 183 45 41 215 1 400
Finland 1 0 3 6 1 12
Litauen 19 13 35 25 50 33 1 3 178
Tyskland 29 97 31 9 38 13 7 18 242
Polen 14 9 1 8 16 9 1 41 99
Total bruttoöverföring från Sverige 2 558 2 465 3 100 3 423 2 725 2 223 3 056 2 399 21 949
Norge 121 300 572 655 279 45 44 141 2 157
Danmark 422 218 525 602 668 467 640 332 3 875
Finland 1 238 1 269 1 224 1 278 1 114 1 252 1 604 1 291 10 269
Litauen 305 326 250 207 182 183 390 332 2 175
Tyskland 206 79 171 331 203 70 151 44 1 254
Polen 266 273 358 350 279 207 228 259 2 220

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se