Till innehåll på sidan

Import och export av el 2022

Översikt över import och export av el i GWh 2022, preliminära uppgifter

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total nettoöverföring (import - export) ‑2 715 ‑2 504 ‑2 983 ‑2 440 ‑2 808 ‑2 680 ‑4 045 ‑3 537 ‑2 554 ‑26 266
Norge 219 ‑34 32 ‑284 61 600 162 214 ‑317 653
Danmark ‑440 ‑395 ‑983 ‑546 ‑836 ‑847 ‑1 184 ‑999 ‑363 ‑6 593
Finland ‑1 412 ‑1 246 ‑922 ‑788 ‑1 091 ‑1 500 ‑1 761 ‑1 513 ‑1 025 ‑11 258
Litauen ‑458 ‑383 ‑357 ‑287 ‑345 ‑412 ‑501 ‑486 ‑432 ‑3 661
Tyskland ‑290 ‑232 ‑379 ‑224 ‑258 ‑202 ‑334 ‑324 ‑270 ‑2 513
Polen ‑334 ‑214 ‑374 ‑311 ‑339 ‑319 ‑427 ‑429 ‑147 ‑2 894
Total bruttoöverföring till Sverige 635 363 323 355 422 683 359 391 160 3 691
Norge 498 227 286 206 336 667 349 388 93 3 050
Danmark 116 114 25 113 56 11 7 56 498
Finland 9 5 1 2 3 5 25
Litauen 3 3 5 6 3 20
Tyskland 7 14 4 13 10 2 6 56
Polen 11 5 3 8 12 2 1 42
Total bruttoöverföring från Sverige 3 350 2 867 3 306 2 795 3 230 3 363 4 404 3 928 2 714 29 957
Norge 279 261 254 490 275 67 187 174 410 2 397
Danmark 556 509 1 008 659 892 858 1 191 999 419 7 091
Finland 1 412 1 246 922 797 1 096 1 501 1 763 1 516 1 030 11 283
Litauen 461 386 362 293 348 412 501 486 432 3 681
Tyskland 297 246 383 237 268 204 334 324 276 2 569
Polen 345 219 377 319 351 321 428 429 147 2 936

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se