Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Preliminära data enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    nov 18 nov 19 Föränd-
ring %
dec 2017–
nov 2018
dec 2018–
nov 2019
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 296 322 8,8 3 688 3 648 ‑1,1
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 213 213 0,0 2 473 2 445 ‑1,1
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 18 18 0,0 201 202 0,5
16 Trävaruindustri, ej möbler 168 168 0,0 1 843 1 835 ‑0,4
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 697 1 626 ‑4,2 20 073 19 744 ‑1,6
1711 Massatillverkning 314 294 ‑6,4 3 289 3 522 7,1
1712 Pappers- och papptillverkning 1 322 1 273 ‑3,7 16 071 15 533 ‑3,3
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 451 452 0,2 5 631 5 422 ‑3,7
22 Gummi- och plastvaruindustri 94 91 ‑3,2 1 109 1 064 ‑4,1
23 Jord- och stenvaruindustri 92 79 ‑14,1 1 024 989 ‑3,4
24 Stål- och metallverk 646 609 ‑5,7 7 769 7 480 ‑3,7
241–243 Järn- och stålverk 385 363 ‑5,7 4 626 4 498 ‑2,8
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 149 137 ‑8,1 1 666 1 607 ‑3,5
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
170 159 ‑6,5 1 890 1 843 ‑2,5
29–30 Transportmedelsindustri 172 159 ‑7,6 2 005 1 863 ‑7,1
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 43 ‑4,4 512 495 ‑3,3
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 210 4 073 ‑3,3 49 882 48 632 ‑2,5
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 30 29 ‑3,3 340 330 ‑2,9
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 240 4 101 ‑3,3 50 224 48 960 ‑2,5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-16

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se