Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

    Månadsvärde Tolvmånadersperiod
SNI-kod Benämning sep 19 sep 20 Föränd-
ring %
okt 2018–
sep 2019
okt 2019–
sep 2020
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 267 312 16,9 3 591 3 888 8,3
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 205 208 1,5 2 444 2 427 ‑0,7
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 15 17 13,3 200 199 ‑0,5
16 Trävaruindustri, ej möbler 154 169 9,7 1 837 1 867 1,6
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 578 1 557 ‑1,3 19 771 19 257 ‑2,6
1711 Massatillverkning 294 290 ‑1,4 3 533 3 540 0,2
1712 Pappers- och papptillverkning 1 227 1 216 ‑0,9 15 549 15 055 ‑3,2
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 391 404 3,3 5 433 5 202 ‑4,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 89 94 5,6 1 068 1 060 ‑0,7
23 Jord- och stenvaruindustri 78 78 0,0 1 007 943 ‑6,4
24 Stål- och metallverk 566 557 ‑1,6 7 566 7 038 ‑7,0
241–243 Järn- och stålverk 335 317 ‑5,4 4 543 4 141 ‑8,8
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 131 138 5,3 1 625 1 549 ‑4,7
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
148 150 1,4 1 858 1 756 ‑5,5
29–30 Transportmedelsindustri 144 162 12,5 1 888 1 678 ‑11,1
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 41 44 7,3 498 497 ‑0,2
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 3 808 3 891 2,2 48 784 47 356 ‑2,9
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 27 29 7,4 332 324 ‑2,4
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
3 835 3 919 2,2 49 116 47 677 ‑2,9

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se