Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Preliminära data enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    jun 19 jun 19 Föränd-
ring %
jul 2018–
jun 2018
jul 2018–
jun 2019
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 287 264 ‑8,0 3 716 3 614 ‑2,7
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 199 198 ‑0,5 2 459 2 452 ‑0,3
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 17 17 0,0 188 203 8,0
16 Trävaruindustri, ej möbler 149 142 ‑4,7 1 841 1 842 0,1
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 595 1 571 ‑1,5 20 314 19 866 ‑2,2
1711 Massatillverkning 249 293 17,7 3 267 3 446 5,5
1712 Pappers- och papptillverkning 1 289 1 222 ‑5,2 16 362 15 726 ‑3,9
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 450 476 5,8 5 751 5 436 ‑5,5
22 Gummi- och plastvaruindustri 93 89 ‑4,3 1 135 1 080 ‑4,8
23 Jord- och stenvaruindustri 90 83 ‑7,8 1 012 1 020 0,8
24 Stål- och metallverk 646 598 ‑7,4 7 908 7 630 ‑3,5
241–243 Järn- och stålverk 389 355 ‑8,7 4 724 4 556 ‑3,6
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 129 130 0,8 1 659 1 649 ‑0,6
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
150 144 ‑4,0 1 914 1 871 ‑2,2
29–30 Transportmedelsindustri 166 155 ‑6,6 2 035 1 931 ‑5,1
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 40 39 ‑2,5 527 499 ‑5,3
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 011 3 904 ‑2,7 50 459 49 089 ‑2,7
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 27 26 ‑3,7 340 335 ‑1,5
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 038 3 930 ‑2,7 50 800 49 426 ‑2,7

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se