Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Preliminära data enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    mar 19 mar 19 Föränd-
ring %
apr 2018–
mar 2018
apr 2018–
mar 2019
Föränd-
ring %
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 328 331 0,9 3 743 3 626 ‑3,1
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 208 208 0,0 2 437 2 454 0,7
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 19 18 ‑5,3 178 202 13,5
16 Trävaruindustri, ej möbler 171 177 3,5 1 836 1 849 0,7
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 769 1 808 2,2 20 395 20 085 ‑1,5
1711 Massatillverkning 301 309 2,7 3 311 3 337 0,8
1712 Pappers- och papptillverkning 1 401 1 436 2,5 16 426 16 044 ‑2,3
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 511 467 ‑8,6 5 715 5 466 ‑4,4
22 Gummi- och plastvaruindustri 102 99 ‑2,9 1 149 1 084 ‑5,7
23 Jord- och stenvaruindustri 86 79 ‑8,1 1 009 1 026 1,7
24 Stål- och metallverk 701 696 ‑0,7 7 901 7 715 ‑2,4
241–243 Järn- och stålverk 425 432 1,6 4 715 4 602 ‑2,4
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 156 151 ‑3,2 1 657 1 651 ‑0,4
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
175 172 ‑1,7 1 931 1 874 ‑3,0
29–30 Transportmedelsindustri 181 167 ‑7,7 2 040 1 957 ‑4,1
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 46 44 ‑4,3 537 500 ‑6,9
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 451 4 418 ‑0,7 50 524 49 489 ‑2,0
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 31 30 ‑3,2 341 337 ‑1,2
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 483 4 448 ‑0,8 50 866 49 828 ‑2,0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se