Till innehåll på sidan

Industrins användning 2019

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 318 298 331                   947
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 207 184 208                   599
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 19 18 18                   55
16 Trävaruindustri, ej möbler 168 158 177                   503
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 723 1 602 1 808                   5 133
1711 Massatillverkning 289 272 309                   870
1712 Pappers- och papptillverkning 1 373 1 274 1 436                   4 083
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 470 434 467                   1 371
22 Gummi- och plastvaruindustri 96 88 99                   283
23 Jord- och stenvaruindustri 91 86 79                   256
24 Stål- och metallverk 714 619 696                   2 029
241–243 Järn- och stålverk 444 376 432                   1 252
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 152 140 151                   443
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
178 159 172                   509
29–30 Transportmedelsindustri 175 163 167                   505
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 42 44                   131
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 358 3 991 4 418                   12 767
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 31 28 30                   89
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 389 4 020 4 448                   12 857

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se