Till innehåll på sidan

Industrins användning 2019

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 318 297 331 313 287 264 302 309 267 318 322   3 328
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 206 183 207 197 204 197 197 213 205 222 213   2 244
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 19 18 18 17 19 17 11 16 15 19 18   187
16 Trävaruindustri, ej möbler 168 158 177 160 160 142 94 135 154 169 168   1 685
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 723 1 600 1 804 1 572 1 573 1 568 1 626 1 658 1 578 1 693 1 626   18 021
1711 Massatillverkning 289 272 309 283 282 293 309 308 294 267 294   3 200
1712 Pappers- och papptillverkning 1 373 1 272 1 432 1 236 1 232 1 219 1 268 1 293 1 227 1 364 1 273   14 189
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 470 434 467 454 451 476 464 483 391 432 452   4 974
22 Gummi- och plastvaruindustri 96 88 99 91 96 89 62 86 89 98 91   985
23 Jord- och stenvaruindustri 91 86 79 83 90 83 65 79 78 86 79   899
24 Stål- och metallverk 714 619 696 652 658 598 528 581 566 618 609   6 839
241–243 Järn- och stålverk 444 376 432 402 400 355 296 338 335 376 363   4 117
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 152 140 151 140 140 130 86 123 131 143 137   1 473
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
178 159 172 158 159 144 110 143 148 164 159   1 694
29–30 Transportmedelsindustri 175 163 167 159 166 155 116 143 144 167 159   1 714
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 42 44 42 42 39 31 41 41 45 43   455
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 356 3 988 4 413 4 037 4 045 3 900 3 691 4 011 3 808 4 172 4 073   44 494
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 31 28 30 28 28 26 20 26 27 30 29   303
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 386 4 016 4 443 4 065 4 074 3 926 3 711 4 037 3 835 4 201 4 101   44 795

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-16

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se