Till innehåll på sidan

Industrins användning 2020

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 358 326 356 329 299 288             1 956
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 205 196 209 194 189 193             1 186
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 18 18 19 16 17 16             104
16 Trävaruindustri, ej möbler 164 169 182 156 159 155             985
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 723 1 710 1 753 1 498 1 526 1 518             9 728
1711 Massatillverkning 315 294 308 295 281 295             1 788
1712 Pappers- och papptillverkning 1 351 1 359 1 385 1 151 1 190 1 171             7 607
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 460 448 465 433 424 410             2 640
22 Gummi- och plastvaruindustri 93 92 100 87 88 91             551
23 Jord- och stenvaruindustri 85 78 77 81 85 78             484
24 Stål- och metallverk 648 624 674 608 595 556             3 705
241–243 Järn- och stålverk 400 388 422 371 351 319             2 251
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 145 143 151 123 119 125             806
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
160 158 163 140 139 142             902
29–30 Transportmedelsindustri 160 157 152 93 116 144             822
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 45 46 38 39 41             254
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 265 4 163 4 345 3 796 3 794 3 757             24 120
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 29 29 30 26 25 26             165
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 294 4 192 4 375 3 822 3 820 3 783             24 286

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se