Till innehåll på sidan

Industrins användning 2019

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2019, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 318 298 331 313 287               1 547
10–12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 207 184 208 198 205               1 002
13–15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 19 18 18 17 19               91
16 Trävaruindustri, ej möbler 168 158 177 160 160               823
17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 723 1 602 1 808 1 573 1 576               8 282
1711 Massatillverkning 289 272 309 283 282               1 435
1712 Pappers- och papptillverkning 1 373 1 274 1 436 1 237 1 235               6 555
19–21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 470 434 467 454 451               2 276
22 Gummi- och plastvaruindustri 96 88 99 91 96               470
23 Jord- och stenvaruindustri 91 86 79 83 90               429
24 Stål- och metallverk 714 619 696 652 658               3 339
241–243 Järn- och stålverk 444 376 432 402 400               2 054
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 152 140 151 140 140               723
26–28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
178 159 172 158 159               826
29–30 Transportmedelsindustri 175 163 167 159 166               830
31–33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 42 44 42 42               215
05–33 Summa branschfördelad förbrukning 4 358 3 991 4 418 4 039 4 050               20 856
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 31 28 30 28 28               145
TOTALT S:a Tillverkningsindustri;
gruvor och mineral-
utvinningsindustri
4 389 4 020 4 448 4 067 4 078               21 002

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se