Till innehåll på sidan

Industrins användning 2021

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 359 332 346 329 318 292 320 335 2 631
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 203 185 211 186 196 196 194 206 1 577
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 18 17 18 16 17 16 10 14 126
16 Trävaruindustri, ej möbler 167 166 201 167 171 161 106 144 1 283
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 632 1 442 1 629 1 524 1 709 1 649 1 522 1 547 12 654
1711 Massatillverkning 302 277 312 289 288 300 309 315 2 392
1712 Pappers- och papptillverkning 1 273 1 112 1 258 1 183 1 370 1 298 1 168 1 182 9 844
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 467 447 494 463 482 466 434 475 3 728
22 Gummi- och plastvaruindustri 91 94 103 90 93 93 64 84 712
23 Jord- och stenvaruindustri 85 80 80 85 89 80 66 70 635
24 Stål- och metallverk 630 599 679 617 653 614 489 553 4 834
241‑243 Järn- och stålverk 384 371 427 373 405 369 252 305 2 886
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 146 147 164 144 143 139 95 123 1 101
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater 159 159 173 154 153 151 112 136 1 197
29-30 Transportmedelsindustri 163 162 178 157 160 165 121 133 1 239
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 44 44 49 43 42 45 33 40 340
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 4 163 3 874 4 324 3 975 4 227 4 066 3 568 3 860 32 057
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 29 29 32 28 28 28 22 26 222
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 4 192 3 903 4 356 4 003 4 256 4 094 3 590 3 886 32 280

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se