Till innehåll på sidan

Industrins användning 2022

Årsvis sammanfattning över industrins elanvändning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 361 343 361 334 323 323 345 2 390
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 202 189 202 179 194 193 183 1 342
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 17 16 18 15 17 14 10 107
16 Trävaruindustri, ej möbler 172 170 188 161 172 161 107 1 131
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 525 1 401 1 491 1 386 1 438 1 429 1 494 10 164
1711 Massatillverkning 312 295 303 285 294 304 306 2 099
1712 Pappers- och papptillverkning 1 157 1 056 1 134 1 054 1 092 1 076 1 143 7 712
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m.m. 483 451 484 418 432 438 455 3 161
22 Gummi- och plastvaruindustri 91 90 99 85 92 91 60 608
23 Jord- och stenvaruindustri 85 81 76 81 90 84 66 563
24 Stål- och metallverk 669 625 677 620 633 603 512 4 339
241‑243 Järn- och stålverk 409 386 416 373 398 360 277 2 619
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 145 138 154 132 140 134 88 931
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater 162 157 171 149 157 149 106 1 051
29-30 Transportmedelsindustri 163 158 175 152 165 167 124 1 104
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 43 47 41 44 43 32 295
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 4 120 3 862 4 143 3 753 3 897 3 829 3 582 27 186
Diffpost [1] Ej branschfördelad elförbrukning 29 28 30 26 29 29 20 191
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 4 149 3 890 4 173 3 779 3 926 3 858 3 602 27 377

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se