Till innehåll på sidan

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-27

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

2022-04-01. MFI:s utlåning till hushåll med säkerhet bostad har korrigerats så att en tidigare dubbelräknad post har rättats.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0401