Till innehåll på sidan

Finansiella företag, årsbokslut

Nästa publicering: 2022-05-27

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0402