Till innehåll på sidan

Finansiella företag, årsbokslut

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-26

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0402