Till innehåll på sidan

Finansiella företag, årsbokslut

Nästa publicering: 2019-05-31

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, värdepappersfonder och investmentbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansiella företag 2003 Rapport 2004-10-20
Finansiella företag 2003 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2004-05-25
Finansiella företag 2002 Rapport 2003-10-13
Finansiella företag 2002 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2003-05-23
Finansiella företag 2001 Rapport 2002-10-25
Finansiella företag 2001 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2002-05-30

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0402