Till innehåll på sidan

Finansiella företag, årsbokslut

Nästa publicering: 2018-05-31

Bokslutsstatistiken visar bland annat lönsamhet och finansiell ställning hos banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, värdepappersfonder och investmentbolag. Försäkringsföretag ingår ej.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansiella företag 2003 Rapport 2004-10-20
Finansiella företag 2003 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2004-05-25
Finansiella företag 2002 Rapport 2003-10-13
Finansiella företag 2002 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2003-05-23
Finansiella företag 2001 Rapport 2002-10-25
Finansiella företag 2001 – Årsbokslut. Kreditinstitut och värdepappersbolag – Preliminär redovisning SM 2002-05-30

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0402