Till innehåll på sidan

Bokslutsstatistik för banker och andra finansinstitut

Årliga data 2009–2020, miljoner kronor

  2020 2019 2018[3] 2017[1] 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Balansomslutning, mkr                        
Banker 10 036 905 9 245 143 8 917 949 11 622 648 9 267 555 8 881 097 9 182 063 8 077 508 7 793 499 7 542 690 6 919 480 6 917 109
Kreditmarknadsföretag 5 280 193 4 985 318 4 655 473 4 318 371 4 185 464 3 913 832 3 771 977 3 579 853 3 559 755 3 408 189 3 205 167 3 189 261
Värdepappersbolag 17 790 15 329 15 191 14 766 13 162 13 599 11 444 12 034 22 292 21 993 23 832 30 022
Räntenetto, mkr[2]                        
Banker 87 917 80 861 75 422 90 002 70 746 72 584 75 344 70 946 69 248 63 229 55 245 63 918
Kreditmarknadsföretag 51 337 50 329 50 778 51 602 50 772 44 602 38 226 35 391 33 854 27 640 24 753 27 178
Värdepappersbolag 27 26 9 23 23 33 44 56 98 105 91 75
Provisionsnetto, mkr                        
Banker 50 522 47 459 40 058 56 341 40 809 40 516 38 880 36 413 31 859 31 574 31 902 29 224
Kreditmarknadsföretag 414 35 851 750 3 084 2 778 2 725 3 481 3 246 2 807 2 601 1 869
Värdepappersbolag 10 808 8 805 8 415 8 740 7 752 7 102 6 283 5 786 5 126 4 800 5 452 5 524
Rörelseresultat, mkr                        
Banker 71 437 87 487 90 819 118 545 106 960 91 637 100 699 77 677 83 222 57 470 51 323 37 042
Kreditmarknadsföretag 36 666 37 956 40 366 39 983 37 784 35 370 31 605 27 975 24 814 23 378 22 819 21 029
Värdepappersbolag 5 124 2 949 2 805 3 667 3 038 2 550 2 108 1 912 935 850 1 301 1 194
Utdelning från koncernföretag, mkr                        
Banker 35 906 45 185 39 101 66 808 73 320 52 646 54 869 37 620 46 557 28 956 28 250 17 122
Kreditmarknadsföretag 304 97 2 096 240 84 117 122 178 294 662 1 286 2 388
Värdepappersbolag 24 11 24 166 15 21 4 42 17 10 58 10
Kreditförluster, mkr                        
Banker[3] 20 063 12 633 5 125 9 227 7 449 6 690 6 159 5 391 5 149 4 192 4 329 13 227
Kreditmarknadsföretag 2 415 1 216 1 252 545 1 012 970 808 951 1 161 1 222 1 295 1 424
Värdepappersbolag 1 3 2 0 2 2 3 1 1 1 0 1
Kreditförluster/BO %                        
Banker 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Kreditmarknadsföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Värdepappersbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) 2017 ombildades ett kreditmarknadsföretag till ett bankaktiebolag.

2) 2021-05-28: Data har korrigerats för perioden 2008-2019.

3) Under 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.

4) Räntenetto definieras som ränteintäkter minus räntekostnader plus leasingintäkter minus leasingavskrivningar.

5) Bankernas kreditförluster 1984–1995, miljoner kronor

ÅrKredit-
förluster
1984 2 203
1985 1 652
1986 2 585
1987 2 114
1988 2 075
1989 2 752
1990 10 876
1991 35 765
1992 57 571a)
1993 46 427
1994 14 637
1995 9 070

a) Exklusive Gota Banks kreditförluster på 12 mdkr som täcktes av en försäkringslösning.

Mer om statistiken

Källdata
Data för åren 2006–2019 som Excel

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2021-05-28

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se